Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

27-03-2013

Vermindering overdrachtsbelasting bij verkoop nieuwbouwwoning kort na oplevering

Vermindering overdrachtsbelasting bij verkoop nieuwbouwwoning kort na oplevering

Er geldt een vermindering van overdrachtsbelasting bij kort op elkaar volgende verkrijgingen van onroerende zaken. Door deze regeling hoeft bij de tweede verkrijging niet over de volle waarde van de onroerende zaak overdrachtsbelasting te worden betaald, maar alleen over het deel van de waarde waarover bij de eerdere verkrijging geen belasting is betaald. De waarde van de onroerende zaak is in het algemeen gelijk aan de in rekening gebrachte verkoopprijs. Bij de eerdere verkrijging kan overdrachtsbelasting of omzetbelasting verschuldigd zijn geweest. Overdrachtsbelasting is van toepassing op een bestaande onroerende zaak en omzetbelasting op een nieuwe onroerende zaak.

 

Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat deze regeling voor recent gebouwde onroerende zaken ruimer is dan werd aangenomen. Wanneer een particulier door een aannemer een huis laat bouwen en dat huis binnen de geldende termijn na de oplevering verkoopt, is de vermindering van toepassing. Dat geldt ook als het huis wordt gebouwd op eigen grond van een particulier. De verruiming komt erop neer dat alle handelingen van de aannemer jegens de vorige verkrijger met betrekking tot de grond en de bouw als één prestatie worden beschouwd. Dat is de levering van de onroerende zaak. De datum van levering voor de omzetbelasting is de datum waarop de woning is opgeleverd en niet de vaak eerdere datum waarop de grond is geleverd. Op de datum van oplevering gaat de termijn voor de opvolgende levering lopen. Door deze verruiming wordt bij de doorverkoop van een nieuwbouwpand binnen de termijn de waarde van de verkrijging voor de belastingberekening verminderd met het bedrag van de totale door de vorige verkrijgers betaalde koop/aanneemsom, inclusief de grondkosten.

 

Tot 1 september was de termijn voor opvolgende verkrijgingen zes maanden. Vanaf 1 september 2012 is deze termijn tijdelijk verlengd tot 36 maanden. Vanaf 1 januari 2015 geldt weer de oude termijn van zes maanden.

Send this to a friend