Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

19-12-2012

Verliesverrekening

Verliesverrekening

Verliesverrekening
Verlies lijden is geen prettige zaak. Maar de geleden verliezen dan ook nog eens niet juist verrekenen, is al helemaal een domper. Waarom dan niet nog even langs de afrekening kijken naar "verliesoptimalisering".

Voorkom verliesverdamping
Verliezen uit 2003 en voorgaande jaren gaan verdampen per ultimo 2012. Ga derhalve na of deze verliesverdamping kan worden voorkomen. Hrt realiseren van stille reserves in bedrijfsmiddelen en/ of activiteiten is een prima instrument om verliesverdamping te voorkomen.

Vraag een voorlopige verliesbeschikking aan
Als de vennootschap een verlies heeft geleden, is dit verrekenbaar met winsten uit het voorgaande jaar en toekomstige jaren.
Was sprake van winst in het voorgaande jaar, dan is het te overwegen om een voorlopige verliesbeschikking aan te vragen. Daarvoor moet wel de aangifte vennootschapsbelasting zijn ingediend, maar de aanslag van het verliesjaar hoeft nog niet definitief te zijn opgelegd.

Laatste kans voor verruimde verliesverrekening
Tot 1 januari 2012 konden vennootschappen gebruik maken van de verruimde verliesverrekening.
Hierdoor kon het verlies niet één maar drie jaar worden teruggewenteld. Als een ondernemer toen geen gebruik heeft gemaakt van deze crisismaatregelen kan hij dit alsnog doen.
Voorwaarde is dat de definitieve aanslag is opgelegd. Het verzoek moet uiterlijk op 31 december 2012 bij de Belastingdienst zijn ingediend.

Terugkomen op verkeerde keuze voor verruimde verliesverrekening 
Belastingplichtigen die (achteraf) ten onrechte hebben gekozen voor de (per 1 januari 2012 vervallen) verruimde mogelijkheid in de vennootschapsbelasting om verliezen terug te wentelen, kunnen terugkomen op hun keuze.
Zij mogen een beroep doen op een besluit van 16 februari 2012, waarin de staatssecretaris goedkeurt dat een belastingplichtige die was vergeten om te kiezen voor de verruimde carry-back, alsnog hiervoor mag kiezen.
Om terug te komen op de keuze moet uiterlijk op 31 december 2012 een verzoek worden gedaan bij de Belastingdienst.

Send this to a friend