Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

21-04-2014

Verkoop minderheidsbelang geen overgang algemeenheid van goederen

Verkoop minderheidsbelang geen overgang algemeenheid van goederen

Volgens het Hof van Justitie EU vormt de overdracht van een minderheidsbelang geen overgang van een algemeenheid van goederen. De overgang van een algemeenheid van goederen is geen levering en is dus uitgezonderd van de heffing van omzetbelasting. Nadat het Hof van Justitie EU de gestelde prejudiciële vragen heeft beantwoord, heeft de Hoge Raad nu arrest gewezen.

De procedure betrof een BV met een belang van 30% in een andere BV. In verband met de verkoop van dat minderheidsbelang werden diensten ingekocht van adviseurs. Deze dienstverleners brachten omzetbelasting in rekening, die de BV als voordruk in aftrek bracht op haar aangifte omzetbelasting. De inspecteur legde een naheffingsaanslag op ter correctie van de aftrek. Naar zijn mening had de BV geen recht op aftrek voor deze omzetbelasting. 
Hof Den Haag oordeelde eerder in de procedure dat de verkoop en de overdracht van aandelen geen economische activiteit is. In die optiek valt een dergelijke transactie buiten de reikwijdte van de omzetbelasting. Het hof stond aftrek van de in rekening gebrachte omzetbelasting wel toe omdat de verkoop en overdracht van de aandelen samenhingen met het handelen van de BV als ondernemer.

De Hoge Raad heeft de uitspraak van het hof vernietigd. De overdracht van een minderheidsbelang is een economische activiteit die is vrijgesteld van omzetbelasting. Het andersluidende oordeel van het hof is onjuist. Dit geldt ook voor het oordeel dat de omzetbelasting in aftrek kan worden gebracht vanwege de samenhang met de handelingen als ondernemer. Er bestaat geen recht op aftrek van voorbelasting voor zover diensten worden gebruikt voor vrijgestelde prestaties van een ondernemer.

Hof Amsterdam moet nu uitzoeken of en in hoeverre de BV recht heeft op aftrek van omzetbelasting. De diensten die aan de BV werden verricht hadden niet alleen betrekking op de overdracht van de aandelen, maar ook op de daarmee samenhangende beëindiging van managementwerkzaamheden voor de verkochte BV. Een deel van de omzetbelasting is dus toe te rekenen aan belaste prestaties en komt in aanmerking voor aftrek.

Send this to a friend