Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

14-02-2011

Verkeersboetes in de loonsfeer

Verkeersboetes in de loonsfeer

Niet-verhaalde verkeersboete is belastbaar loon

Deze zaak betreft een geschil tussen de Belastingdienst en een werkgever over een verkeersboete. De werkgever heeft een forse verkeersboete niet op de betrokken werknemer verhaald. De verkeersboete was in Zwitserland opgelegd aan een werknemer voor een snelheidsovertreding: hij reed 126 km per uur op een weg waar 80 km per uur was toegestaan. De boetes in Zwiterland zijn fors zoals bekend, deze boete bedroeg € 3.512,63.

De belastinginspecteur merkte de niet-verhaalde boete aan als belastbaar loon en legde aan de werkgever een naheffingsaanslag loonbelasting op. De werkgever ging in beroep tegen de beslissing van de inspecteur maar de rechtbank verklaarde het beroep ongegrond.
 
Het oordeel
In hoger beroep oordeelt het Hof dat de belastinginspecteur de niet-verhaalde boete terecht als het belastbaar loon heeft aangemerkt.

Het door de werkgever voldoen van een persoonlijke, verhaalbare schuld wordt, op grond van de Wet op de loonbelasting, aangemerkt als belastbaar loon. Dit is alleen anders als de schuld is ontstaan door een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking (art. 15 wet LB).

De werkgever vindt dat de werknemer, die op weg was naar een zakelijke afspraak, de snelheidslimiet heeft overschreden voor een behoorlijke vervulling van zijn dienstbetrekking. Het hof gaat daar niet in mee. Een werkgever kan van een werknemer geen gevaarlijk (rij)gedrag verlangen om op tijd op een afspraak te zijn. In dit geval heeft de werknemer de maximale snelheid zo fors overschreven en daarmee gevaarlijk gereden dat de persoonlijke elementen overheersen. Het niet verhalen van de boete op de werknemer moet worden gezien als voldoening van een persoonlijke, op de werknemer te verhalen schuld. Het hof oordeelt dat de inspecteur de naheffingsaanslag terecht heeft opgelegd.

Send this to a friend