Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

17-11-2013

Vereenvoudiging kind regelingen

Vereenvoudiging kind regelingen

Op 3 september heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend waarmee het aantal regelingen voor ouders met kinderen wordt beperkt.

De elf bestaande regelingen moeten op termijn worden verminderd tot vier regelingen, hierdoor vervallen per 1 januari 2015 ook enkele fiscale regelingen. 
Dit betreft: 

  • de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting
  • de aftrek levensonderhoud kinderen
  • de ouderschapsverlofkorting
  • de aanvulling op minimumuitkeringen voor alleenstaande ouders.

Ook zijn belangrijke wijzigingen voor de kinderbijslag en het kindgebonden budget aangekondigd.
Zo blijft de kinderbijslag bestaan als tegemoetkoming in de kosten van kinderen en wordt deze niet inkomensafhankelijk gemaakt. Het onderscheid naar leeftijd zou vervallen, waardoor vanaf 1 juli 2016 voor alle kinderen (tot en met 17 jaar) 70% van het huidige basiskinderbijslagbedrag zou worden ontvangen. Uit de begrotingsafspraken van het kabinet en de fracties van D66, ChristenUnie en SGP, blijkt echter dat de leeftijdsdifferentiatie in stand blijft.

Minister Asscher heeft aangegeven dat het kindgebonden budget een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen is die afhangt van het huishoudtype. Het kindgebonden budget kent een vermogens- en een inkomenstoets. De vermogensgrens wordt vanaf 2015 gesteld op een vermogen van € 80.000 plus het heffingsvrije vermogen in box 3. Vanaf een toetsingsinkomen van € 19.767 (cijfers 2015) wordt het kindgebonden budget afgebouwd. De verhogingen van
de bedragen voor het eerste en tweede kind in het kindgebonden budget worden gehalveerd, hierdoor is het voordeel voor een huishouden met kindgebonden budget en twee kinderen tussen 6 en 11 nog zestig euro. Een “alleenstaande-ouderkop” van € 2.800 komt in de plaats van de aanvulling in de minimumregelingen voor alleenstaande ouders en de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting in de inkomstenbelasting. Deze alleenstaande-ouderkop is in feite een verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders.

Send this to a friend