Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

09-03-2011

Vamil, MIA en EIA tijdelijk versoberd

Vamil, MIA en EIA tijdelijk versoberd

De regelingen voor willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil-regeling), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en energie-investeringsaftrek (EIA) zijn tijdelijk beperkt. Zo mag een ondernemer die in 2011 investeert in een milieubedrijfsmiddel voor willekeurige afschrijving deze investering niet meer meteen volledig afschrijven, maar slechts voor 75%.
De EIA is vanaf 2011 verlaagd van 44% naar 41,5% voor investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen. De percentages voor de MIA zijn ook verlaagd: vanaf 2011 bedraagt deze 13,5%, 27% en 36% (in plaats van 15%, 30% en 40%). Deze maatregel heeft een tijdelijk karakter en duurt drie jaar, dus tot 2014. Daarna gelden voor alle regelingen weer de hogere percentages.

Vamil
Tot 1 januari 2011 mocht een milieu-investering onder voorwaarden al in het jaar van aanschaf voor 100% worden afgeschreven. Vanaf 2011 is dit tijdelijk (drie jaren) verlaagd naar 75%. De resterende 25% moet volgens het reguliere afschrijfsysteem over de jaren worden verdeeld. De investering moet dus worden opgeknipt. In het jaar waarin deze twee delen samenlopen, is het af te schrijven bedrag de som van beide delen. Stel dat in 2011 wordt geïnvesteerd in een milieubedrijfsmiddel en dat normaliter in vijf jaar zonder restwaarde wordt afgeschreven. In 2011 wordt gebruikgemaakt van de Vamil van 75%. In 2011 mag dan 80% worden afgeschreven (75% willekeurig en 5% regulier) en in de jaren 2012 tot en met 2015 ieder jaar 5% regulier.

Energielijst
Overigens zijn onlangs de Energie- en Milieulijst 2011 gepubliceerd. Hierop kunt u terugvinden welke investeringen voor de fiscale faciliteiten in aanmerking komen. Bovendien werd bekend dat ondernemingen die gebruik willen maken van de MIA of Vamil hiervoor binnenkort geen papieren aanvraag meer hoeven in te dienen. De aanvraag kan straks ook elektronisch worden ingediend. Wanneer dit precies zal zijn, is nog niet bekend.
 

Send this to a friend