Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

06-10-2010

Vakantiedagen verjaren straks eerder

Vakantiedagen verjaren straks eerder

Het is de bedoeling dat werknemers straks niet meer zo gemakkelijk een stuwmeer aan vakantiedagen kunnen opbouwen. Vakantiedagen zullen sneller verjaren. Ook voor een langdurig zieke werknemer verandert het een en ander.

Onlangs heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel om medewerkers in de toekomst hun wettelijke vakantiedagen binnen anderhalf jaar te laten opnemen. Op dit moment gaan vakantierechten die aan het einde van het jaar overblijven, nog over naar het volgende jaar en vervallen pas na vijf jaar. Straks vervallen de dagen dus al na anderhalf jaar en zal een ‘stuwmeer’ aan vakantiedagen minder vaak voorkomen. Werkgever(s) en medewerker(s) kunnen in onderling overleg besluiten de termijn te verlengen. Het gaat dan wel nadrukkelijk om het wettelijk minimumaantal vakantiedagen. Voor ieder jaar dat een werknemer op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam is heeft hij recht op minimaal viermaal de (overeengekomen) arbeidsduur per week. Dit zijn wettelijke vakantiedagen. Heeft hij een hoger recht op vakantiedagen, dan wordt het meerdere bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Bovenwettelijke vakantiedagen vallen buiten de nieuwe regeling.

Zieke werknemers
In het wetsvoorstel is ook bepaald dat medewerkers die langdurig ziek zijn voortaan recht krijgen op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers. Op dit moment is dat nog niet zo. Langdurig zieke medewerkers bouwen nu minder vakantiedagen op, namelijk alleen over de laatste zes ziektemaanden. De wijziging is noodzakelijk door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. De rechter vond dat onze huidige regeling in strijd is met het Europese recht. In het vervolg zal een langdurig zieke werknemer over zijn gehele ziekteperiode vakantiedagen opbouwen. Wanneer de nieuwe regels voor vakantiedagen ingaan is nog niet bekend

Send this to a friend