Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

28-08-2011

Urencriterium & ontwikkelingsuren

Urencriterium & ontwikkelingsuren

Onlangs oordeelde het hof in Leeuwarden dat het urencriterium is behaald omdat met onbetaalde uren ervaring en naamsbekendheid werd verkregen.

De casus was als volgt:

Een man verricht in 2006 naast zijn fulltime-dienstbetrekking ondernemersactiviteiten die bestaan uit het installeren en verzorgen van licht bij optredens van muziekgroepen of theaterproducties. Vanaf 2002 heeft hij met betrekking tot deze werkzaamheden winst uit onderneming aangegeven. Uit voor 2006 een achteraf opgemaakt urenoverzicht blijkt dat er 1.231 uren zijn besteed aan ondernemingswerkzaamheden. Hij heeft onder meer voor band G gewerkt maar heeft voor 300 uren geen vergoeding in rekening gebracht. De voor band G tegen betaling verrichte werkzaamheden heeft hij onderbouwd met 43 facturen. De inspecteur stelt dat de 300 uren voor onbetaalde werkzaamheden niet zijn gemaakt en in elk geval niet meetellen voor het urencriterium omdat zij niet in het kader van de onderneming zijn verricht.

Hof Leeuwarden acht echter evenals de Rechtbank (nr. 09/2378; niet vrijgegeven) aannemelijk dat er in 2006 onbetaalde werkzaamheden als lichttechnicus zijn verricht voor band G, mede om meer naamsbekendheid en ervaring te verkrijgen. Het Hof gaat er van uit dat het aantal niet-doorberekende uren op 300 kan worden gesteld. Uit een getuigenverklaring van de leider van band G en een toelichting daarop door de man volgt dat de uren eerder te laag zijn opgegeven en de inspecteur heeft zijn stelling niet per onbetaald optreden voldoende onderbouwd. De inspecteur neemt ten onrechte het standpunt in dat de onbetaalde werkzaamheden in de hobbysfeer hebben plaatsgevonden.

Send this to a friend