Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

29-08-2011

Uitkering uit personeelsfonds blijft belastingvrij

Uitkering uit personeelsfonds blijft belastingvrij

De fondsenvrijstelling kan ruim worden toegepast volgens de rechter, nu een eenmalige bijdrage van € 1 voldoende was om de uitkering uit het fonds belastingvrij te laten.
De zogenoemde ‘fondsenvrijstelling’ is bestemd voor sociale ondersteuningsfondsen die de werkgever in het leven heeft geroepen om in bepaalde situaties zijn werknemers te ondersteunen. Bijvoorbeeld voor de ondersteuning van een werknemer met financiële moeilijkheden, maar ook voor een werknemer met studerende kinderen. Uitkeringen en verstrekkingen uit een personeelsfonds blijven belastingvrij mits:

– het geen uitkeringen en verstrekkingen betreft die verband houden met ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie of overlijden; en
– de bij het personeelsfonds betrokken werknemers gedurende de afgelopen vijf kalenderjaren ten minste evenveel als de werkgever aan de middelen van het personeelsfonds hebben bijgedragen; en
– de uitkeringen en verstrekkingen niet op een vrijgestelde aanspraak berusten.

Ook onder de werkkostenregeling kan de fondsenvrijstelling worden toegepast bij een uitkering uit een personeelsfonds.
 
In 2010 verruimde het Hof Arnhem de toepassing van de vrijstelling al door te beslissen dat het fonds niet al minstens vijf jaar hoeft te bestaan voordat een onbelaste uitkering kan worden gedaan. Bovendien kon de uitkering ook zien op de kosten voor de aanschaf van een nieuwe keuken, het vieren van een jubileum of schadereparaties aan een auto. In de zaak die onlangs speelde bij Rechtbank Haarlem werd duidelijk dat de rechter de woorden ‘gedurende de afgelopen vijf jaar’ heel letterlijk uitlegt. Namelijk als van het begin tot het einde van een aangewezen periode. Omdat in deze zaak werknemers in 2008 na een heel lange tijd weer eens een bijdrage van € 1 in een ‘slapend’ fonds hadden gestopt, was volgens de rechter de fondsenvrijstelling van toepassing toen het fonds in 2009 een uitkering deed. De uitkering was loon, maar bleef belastingvrij.
 

Send this to a friend