Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

24-10-2013

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2014

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2014

De fiscale maatregelen uit de Begrotingsafspraken 2014 zijn verwerkt in een concept tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2014. Daarnaast bevat deze nota van wijziging een verlenging van de regeling herleving van hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur en de tijdelijke verlenging van de termijn van de verhuisregelingen tot 3 jaar. Deze regelingen zouden op 31 december 2013 eindigen. Dat wordt nu een jaar later.

De bestaande fiscale aftrekbaarheid van specifieke zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten blijft bestaan. Dat geldt ook voor de daaraan gekoppelde tegemoetkoming specifieke zorgkosten. Met ingang van 2014 zijn, naast de al bestaande uitzonderingen, ook uitgaven voor scootmobielen, rolstoelen en woningaanpassingen niet langer aftrekbaar.

In de loop van volgend jaar komen er voorstellen voor een structurele aanpassing om deze regeling beter op de doelgroep te richten.

  • Het box 2-tarief wordt voor het kalenderjaar 2014 tijdelijk verlaagd van 25% naar 22%. De verlaging geldt voor een belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang tot € 250.000.
  • Het verlaagde btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen geldt tot 1 januari 2015.
  • De afbouw in de vierde schijf van de algemene heffingskorting in de jaren 2015 en later wordt teruggedraaid.
  • Het tarief van de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting wordt in 2014 met 0,75% verlaagd. In 2015 wordt deze verlaging teruggedraaid. Daar komt in 2015 een structurele verhoging van 0,05% bij.
  • De leidingwaterbelasting wordt verhoogd. Ook over het waterverbruik boven de 300 m3 moet leidingwaterbelasting betaald worden.
  • De vrijstelling in de BPM geldt met ingang van 2014 alleen nog voor nulemissievoertuigen. Vanaf een CO2-uitstoot van 1 g/km tot en met 82 g/km moet € 6 per g/km worden betaald, plus een vast bedrag van € 175. In de loop van 2014 komt de staatssecretaris met verdere voorstellen voor aanpassing van de BPM in de Autobrief II.
  • De per 1 januari 2012 afgeschafte afvalstoffenbelasting wordt heringevoerd per 1 oktober 2014. Er geldt één tarief van € 51.
  • De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar vervalt per 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen. Voor bestaande gevallen blijft de werkbonus bestaan, maar wordt niet meer aangepast aan de inflatie. Vanaf 2018 vervalt de werkbonus volledig.
  • In het overgangsrecht voor de stamrechtvrijstelling is voor bestaande stamrechten opgenomen dat slechts 80% in de heffing wordt betrokken bij afwikkeling ineens van het stamrecht. Die regeling geldt slechts als het voor financiering van de aanspraak verschuldigde bedrag voor 15 november 2013 is overgemaakt.
  • Schenkingen die binnen 180 dagen voor overlijden van de schenker gedaan zijn, worden betrokken in de erfbelasting. De verschuldigde schenkbelasting wordt in die gevallen verrekend met de erfbelasting. Er bestaan uitzonderingen op deze regeling, onder meer voor schenkingen waarop de verhoogde vrijstelling van toepassing is. Die uitzondering gaat ook gelden voor schenkingen in verband met de eigen woning die onder de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 vallen.

De tweede nota van wijziging herstelt enkele tekortkomingen in de voorgestelde regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen.

Lees hier ons vorige artikel m.b.t. nota van wijziging Belastingplan 2014

Send this to a friend