Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

14-11-2014

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2015 aan

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2015 aan

De door de Tweede Kamer aangebrachte wijzigingen in het Belastingplan 2015 zijn:

  • De bewijslastverdeling en reikwijdte van de voorgestelde ondersteunende maatregelen bij de gebruikelijk loonregeling worden gewijzigd. De kring van lichamen waarvoor de toets van het hoogste loon van de overige werknemers, die in dienst zijn van de inhoudingsplichtige of hiermee verbonden lichamen, geldt, wordt toch niet uitgebreid. Dit geldt ook voor de € 5000-grens. De inspecteur die aannemelijk wil maken dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger is dan het loon dat de inhoudingsplichtige in aanmerking heeft genomen, moet ten minste de objectieve criteria overleggen (amendement 46).
  • De concernregeling in de werkkostenregeling wordt eveneens opengesteld voor inhoudingsplichtige stichtingen die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig met elkaar verweven zijn dat zij een eenheid vormen (amendement 50).
  • De vrijstelling kansspelbelasting voor prijzen tot en met € 454 gaat omlaag naar prijzen die niet meer bedragen dan € 449 (amendement 38).
  • In de afvalstoffenbelasting komt een vrijstelling voor zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan een afvalverbrandingsinrichting, ongeacht de wijze waarop verbranding plaatsvindt. Deze wijziging treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip (amendement 70).
  • De afvalstoffenbelasting wordt mede van toepassing bij overbrenging van afvalstoffen buiten Nederland, teneinde deze afvalstoffen te laten verbranden. Deze wijziging treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip (amendement 69).
  • Het nultarief in de afvalstoffenbelasting blijft van toepassing voor het verbranden van afvalstoffen in een biomassa-energiecentrale (amendement 52).
  • In de afvalstoffenbelasting komt een overgangsregeling voor de situatie dat afvalstoffen al in 2014 ter verbranding zijn afgegeven, maar tijdelijk buiten de inrichting zijn opgeslagen, en pas in 2015 worden overgebracht ter verbranding (amendement 71).
  • Coöperaties die al van de regeling voor lokaal duurzaam opgewekte energie (postcoderoos) gebruik maken, wordt investeringszekerheid van 15 jaar (in plaats van 10 jaar) geboden bij wijzigingen in het verlaagde tarief energiebelasting (amendement 47).
  • Het verbod op een variabele beloning bij staatssteun wordt uitgebreid naar personen die een leidinggevende functie vervullen direct onder het echelon van de dagelijkse beleidsbepalers en die verantwoordelijk zijn voor natuurlijke personen wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden (amendement 35).

Aangenomen motie Belastingplan

Bij de stemmingen over het Belastingplan 2015 is door de Tweede Kamer nog een motie aangenomen. Hierin wordt de regering verzocht te onderzoeken op welke wijze en met welk effect belastingontwijking door fiscaal gedreven emigratie kan worden tegengegaan door aanscherping van art. 25 IW 1990 en opname van een bepaling in de Wet VPB 1969 analoog aan artikel 7.5 lid 7 Wet IB 2001.

Bron: VN

Send this to a friend