Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

27-11-2013

Toetsingsinkomen voor toeslagen bij overlijden

Toetsingsinkomen voor toeslagen bij overlijden

De hoogte van toeslagen is onder meer afhankelijk van het (toetsings)inkomen.
Bij overlijden van iemand zonder partner of medebewoner, wordt het inkomen in het jaar van overlijden tijdsevenredig herleid naar een jaarinkomen. In het jaar van overlijden is het inkomen immers vaak lager, omdat het slechts een gedeelte van een jaar betreft. De herleiding naar een jaarinkomen voorkomt dat een te hoog bedrag aan toeslagen wordt toegekend.

Door ongelijk over het jaar verdeelde inkomsten kan de herleiding ook tot een onredelijk hoog inkomen leiden. Denk bijvoorbeeld aan inkomen in box 3 of seizoenswerk. Hierdoor bestaat mogelijk helemaal geen recht meer op toeslagen. Is het herleide jaarinkomen onredelijk hoog, dan kunnen de erfgenamen ervoor kiezen om uit te gaan van het toetsingsinkomen van het jaar vóór overlijden. Hiermee wordt mogelijk terugbetaling van eerder ontvangen toeslagen voorkomen.

De regeling werkt terug naar 1 januari 2011.

Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur in Amsterdam!

Send this to a friend