Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

18-05-2011

Toeslagen 2010

Toeslagen 2010

De Belastingdienst Toeslagen is gestart met de voorbereidingen van de definitieve berekening 2010. Daarom ontvangen toeslaggerechtigden geen nieuwe beschikking voor hun aanvragen (indien uitstel voor aangifte Inkomenstenbelasting) of wijzigingen huur- en zorgtoeslag 2010.
Definitieve berekening
Aanvragen en wijzigingen over 2010 worden pas beoordeeld bij de definitieve berekening 2010. Dit betekent dat de beschikking pas kan worden aangemaakt als alle inkomens van het huishouden bij de Belastingdienst  bekend zijn.
 
Kinderopvangtoeslag
Het definitief berekenen van het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag start niet gelijk met de huur- en zorgtoeslag. Wijzigingen, die geen betrekking hebben op het inkomen, kunnen voor deze toeslagen nog worden ingediend tot het toeslagjaar 2010 definitief is berekend.
 
Inkomen voor de definitieve berekening
Het inkomen dat de Belastingdienst gebruikt voor de definitieve berekening is het inkomen van de voorlopige aanslag(en) inkomstenbelasting 2010 of het verzamelinkomen in de aangifte(n) inkomstenbelasting 2010. Als de aanvrager, partner en/of medebewoner(s) geen IB-aangifte doen, dan gaat de Belastingdienst uit van de jaaropgave (n) van de werkgever (s) of van de uitkeringsinstantie. Deze gegevens worden door de Belastingdienst vastgesteld.
 
Uitstelregeling belastingconsulenten
Voor personen die gebruik maken van de "uitstelregeling belastingconsulenten" (zoals al onze clienten) heeft bovenstaande dus geen impact op korte termijn. Eerst na inlevering van de aangifte kunnen ook de toeslagen definitief worden berekend. Voor degene die niet gebruik maken van de uitstelregeling belastingcnsulenten, maar de aangifte na de deadline van inlevering pas inleveren, kleven niet alleen de fiscale risico's (boetes) maar ook op het gebied van de toeslagen kan men risico lopen.
 
Send this to a friend