Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

11-07-2011

Toch mogelijk recht op tariefsverlaging voor de overdrachtsbelasting voor woningen verkregen vóór 15 juni 2011

Toch mogelijk recht op tariefsverlaging voor de overdrachtsbelasting voor woningen verkregen vóór 15 juni 2011

Op 1 juli 2011 is de overdrachtsbelasting die bij de aankoop van woningen verschuldigd is, verlaagd van 6 naar 2%. Hierbij is goedgekeurd dat het tarief van 2% ook wordt gehanteerd voor verkrijgingen van een woning ingaande 15 juni 2011. Dit zou betekenen dat verkrijging van voor die datum niet in aanmerking komt voor tariefsverlaging.

Naar inzicht kan echter ook worden verdedigd dat deze tariefsverlaging ook zou moeten gelden voor woningen die zijn gekocht voor de bewuste datum van 15 juni 2011 en waarvan de overdrachtsbelastingschuld op 15 juni 2011 nog niet onherroepelijk vaststond.

Het besluit is op dit punt strijdig met het rechten wel specifiek het discriminatieverbod, door de tariefsverlaging niet te laten gelden waarvan op 15 juni de overdrachtsbelasting nog niet volledig en onherroepelijk is vastgesteld. Betreffende situaties die hieronder vallen zijn de woningen waarbij deze juridisch zijn verkregen in de periode van 6 weken voorafgaand aan 15 juni. Gelet op de relevante bezwaartermijn (6 weken) is snelle actie gewenst om geen rechten te verspelen. Inmiddels zijn al bezwaarschriften ingediend waarin deze stellingname wordt ingenomen. Wij verwachten de nodige impact van de betreffende procedures.  Verspeel derhalve geen rechten en dien tenminste een formeel bezwaar in, onder verwijzing naar bovenstaande motivering  mede met het voorstel om een meer gedetailleerde motivering eerst in te mogen dienen na de afloop van de reeds ingediende bezwaarschriften en derhalve de afloop van betreffende bezwaar- en beroepschriften eerst af te wachten.

Voor meer informatie rondom dit onderwerp kunt u contact opnemen via het formulier of bellen naar telefoonnummer 020-3445900.

Ander belangwekkend element in de overdrachtsbelasting
Naast bovenstaand  element zien we berichtgeving over de overdrachtsbelasting dat de gehele overdrachtsbelasting strijdig is met het recht op eigendom zoals is opgenomen in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Dit gaat ongetwijfeld ook een lange en boeiende procedure worden. Let hier s.v.p. op bij de relevante bezwaar- en beroepstermijnen.

Send this to a friend