Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

02-08-2013

Terugbetaling verandert karakter winstuitdeling niet

Terugbetaling verandert karakter winstuitdeling niet

Aanmerkelijk belang
De voordelen uit aandelen, die een aanmerkelijk belang vormen, zijn belast in box 2. Voorbeelden van voordelen zijn dividenduitkeringen en meeropbrengsten van de aandelen bij verkoop. Een transactie tussen een BV en haar aandeelhouders is onzakelijk als de BV zich ten gunste van haar aandeelhouders een voordeel laat ontgaan of als zij kosten van de aandeelhouder voor haar rekening neemt.

Het voordeel voor de aandeelhouder wordt beschouwd als een winstuitdeling door de BV. Heeft de aandeelhouder een aanmerkelijk belang in de BV, dan is deze winstuitdeling belast in box 2. Voor een winstuitdeling is volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad vereist dat de BV en de aandeelhouder zich van de bevoordeling bewust zijn of hadden moeten zijn. De Belastingdienst moet in voorkomende gevallen bewijzen dat er een winstuitdeling heeft plaatsgevonden.

Rechtszaak
In een procedure stelde de rechtbank vast dat een BV een winstuitdeling aan haar enig aandeelhouder had gedaan. De BV had privé reis- en verblijfkosten van de aandeelhouder betaald. Verder had de BV een verbouwing van de woning van de aandeelhouder betaald. De Belastingdienst maakte volgens de rechtbank voldoende aannemelijk dat de BV de uitgaven had gedaan om te voorzien in persoonlijke behoeften van de aandeelhouder. Gezien de onderlinge verhouding tussen BV en aandeelhouder was aannemelijk dat beide partijen zich bewust waren van de bevoordeling door de BV. Het enkele feit dat de aandeelhouder de kosten in een later jaar terugbetaalde aan de BV maakte de winstuitdeling niet ongedaan. Er bestond immers ten tijde van de winstuitdeling geen terugbetalingsverplichting. Voor de belastingheffing bij de aandeelhouder had de latere terugbetaling dus niet het gewenste resultaat.

Send this to a friend