Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

10-07-2014

Ten onrechte gefactureerde omzetbelasting

Ten onrechte gefactureerde omzetbelasting

De aflossing van een vordering is geen prestatie in de zin van de Wet OB. Toch reikte een ondernemer facturen uit voor de aflossing van vorderingen. Over de aflossingstermijnen bracht de ondernemer ten onrechte omzetbelasting in rekening. De Wet OB bevat een bepaling op grond waarvan ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting toch verschuldigd is en op aangifte moet worden voldaan. Omdat dit niet gebeurde legde de Belastingdienst voor deze omzetbelasting een naheffingsaanslag op. De ondernemer bestreed de naheffingsaanslag met een beroep op jurisprudentie van het Hof van Justitie EU. Hof Den Bosch wees dat beroep af, omdat deze arresten betrekking hadden op andere situaties dan die van deze ondernemer. Vervolgens moest beoordeeld worden of er aanleiding bestond om de naheffingsaanslag op andere gronden te vernietigen. Het enkele uitreiken van een creditfactuur is daarvoor niet voldoende. Toepassing van de bijzondere bepaling van de Wet OB wordt dan namelijk niet ongedaan gemaakt omdat de oorspronkelijke facturen daardoor niet verdwijnen. Wel kan de opsteller van de factuur de ten onrechte gefactureerde omzetbelasting herzien, als hij het gevaar voor verlies van belastinginkomsten tijdig en volledig heeft uitgeschakeld. Dat had in dit geval gedaan kunnen worden door het uitreiken van een creditfactuur en een herstelnota zonder omzetbelasting. De ondernemer maakte niet aannemelijk dat dit was gedaan. Het gevaar voor verlies van belastinginkomsten was niet tijdig en volledig uitgeschakeld.

Omdat een groot deel van de facturen nooit was betaald en de ontvanger van de facturen inmiddels failliet was gegaan, kwam de vraag aan de orde of een verzoek om teruggaaf mogelijk was. Volgens de wet wordt op verzoek teruggaaf verleend van belasting voor zover de vergoeding niet is en niet zal worden ontvangen. Voorwaarde is dat de belasting betrekking heeft op leveringen of diensten. Aan die voorwaarde is bij toepassing van de bijzondere bepaling niet voldaan.

Send this to a friend