Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

29-12-2009

Successiewet 2010

Successiewet 2010

Vernieuwde successiewet
De nieuwe Successiewet die per 1 januari 2010 ingaat, zorgt ervoor dat de tarieven fors omlaag gaan, de vrijstellingen voor partners en kinderen groter worden en ook het erven van een onderneming fiscaal gunstiger wordt.
Een greep uit de verruimingen:
Hogere vrijstellingen en lagere tarieven:
– De vrijstelling van erfbelasting voor partners gaat omhoog naar 600.000 euro;
– De vrijstelling van erfbelasting voor kinderen gaat omhoog naar 19.000 euro;
– De tarieven voor partners en kinderen gaan omlaag naar 10 procent over de eerste 118.000 euro en 20 procent over het restant;
– De tarieven voor "derden" zoals neven en nichten gaan omlaag naar 30 procent over de eerste 118.000 euro en 40 procent over het restant;
– Het erven van een onderneming met een waarde tot 1 miljoen euro is voor 100 procent vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn, geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83 procent.
De termen ‘successierecht’ en ‘schenkingsrecht’ vervallen en worden vervangen door ‘erfbelasting’ respectievelijk ‘schenkbelasting’.
Alle wijzigingen op een rij. Om te beginnen: de tarieven en vrijstellingen in de schenk- en erfbelasting.

Vrijstellingen schenk- en erfbelasting
Nieuwe vrijstellingen schenkbelasting (2010)
Kinderen € 5.000
Kinderen 18 – 35 jaar (eenmalig) of € 24.000
Kinderen 18 – 35 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor aankoop huis of voor een studie
€ 50.000
Overige verkrijgers € 2.000
Nieuwe vrijstellingen erfbelasting (2010)
Partners € 600.000
Kinderen en kleinkinderen € 19.000
Zieke en gehandicapte kinderen € 57.000
Ouders € 45.000
Overige verkrijgers € 2.000
Alle vrijstellingen zijn met ingang van 2010 voetvrijstellingen. Dat betekent dat de vrijstelling niet vervalt als meer wordt verkregen dan de vrijstelling, zoals bij een drempelvrijstelling wel het geval is.

Wat betekent dit voor verschillende groepen?
Partners
De vrijstelling van erfbelasting gaat omhoog naar € 600.000. Hat tarief bedraagt maximaal 20%. Tot € 118.000 geldt een tarief van 10%.

Kinderen
Vanaf 2010 bedraagt het tarief voor kinderen maximaal 20%. Voor een schenking of erfenis tot € 118.000 bedraagt het tarief 10%, voor het meerdere bedraagt het tarief 20%. De vrijstelling voor erfbelasting wordt € 19.000 en voor schenkbelasting bedraagt de vrijstelling jaarlijks € 5.000. De eenmalig verhoogde vrijstelling van schenkbelasting voor kinderen tussen 18 en 35 jaar wordt verhoogd van € 22.760 naar € 24.000. Deze eenmalige vrijstelling kan nog verder verhoogd worden naar € 50.000 indien de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning of wordt gebruikt voor een studie. Voor zieke en gehandicapte kinderen komt een vrijstelling voor de erfbelasting van € 57.000.

Kleinkinderen
De vrijstelling voor de erfbelasting wordt € 19.000. Tot € 118.000 bedraagt het tarief 18%, daarboven is het 36%.

Nichten, neven en derden
Het tarief bedraagt 30% over de eerste € 118.000. Over het meerdere is 40% verschuldigd.
De vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting bedraagt € 2.000.

Send this to a friend