Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

07-08-2013

Stamrecht BV ontbonden

Stamrecht BV ontbonden

Stamrecht is niet vrijgevallen ondanks dat de BV is ontbonden. Volgens Gerechtshof Den Haag is de ontbonden BV blijven voortbestaan.

Casus
In 2003 heeft de KvK een ontbindingsbesluit gestuurd naar belanghebbende, omdat de KvK er vanuit is gegaan dat de vereffening is afgerond. De KvK heeft dit zo ook aangetekend in het Handelsregister. Belanghebbende heeft bezwaar aangetekend tegen het ontbindingsbesluit.

Na constatering van de ontbinding heeft de Inspecteur een naheffingsaanslag vennootschapsbelasting opgelegd. De Inspecteur is van mening dat door de ontbinding het stamrecht is vrijgevallen en tot de winst gerekend moet worden.   

Verweer Inspecteur 
Volgens de Inspecteer zijn er geen baten meer in de BV. De bankrekeningen zijn namelijk op naam van de DGA gesteld in plaats van op naam van de BV. Is er onjuist aangifte vennootschapsbelasting gedaan door belanghebbende, omdat de in de aangifte opgenomen activa niet op naam van de BV staan.  Mede hierdoor is de stamrecht, volgens de Inspecteur, vrijgevallen.

Verweer belanghebbende
Volgens belanghebbende is de stamrecht niet vrijgevallen. Dit omdat de vereffening nog niet is afgerond, er nog baten zijn in de BV en deze ook verantwoord zijn in de aangiften vennootschapsbelasting. Dat de bankrekeningen op naam van de DGA staan heeft een economische reden. Voor een zakelijke rekening worden meer kosten berekend door de bank en de zakelijke rekening geeft een lagere rente. Belanghebbende heeft deze bankrekening altijd in haar aangifte vennootschapsbelasting verantwoord.

Conclusie Gerechtshof
Evenals de rechtbank komt het Gerechtshof tot de conclusie dat de BV nog niet is ontbonden omdat er nog baten zijn in de BV. Ten aanzien van de bankrekening komt het Hof tot de conclusie dat de betreffende bankrekeningen voor rekening en risico zijn voor belanghebbende omdat de tegoeden en de bate die hieruit voortvloeien verantwoord zijn in de aangiften vennootschapsbelasting, staat op de afschriften vermeld dat de bank als doel van de rekeningen heeft geadministreerd “inzake de BV”. Tevens heeft de DGA voor prive doeleinden een separate bankrekening. 

De BV is blijven voorbestaan omdat er nog baten aanwezig waren in de BV.

Bron: Taxlive.nl

Send this to a friend