Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

21-12-2012

Speurneuzen en aftrekposten

Speurneuzen en aftrekposten

Speurneuzen en aftrekposten
Een kenniseconomie vereist nogal wat tijd en geld om toe te komen aan een verdergaande ontwikkeling van de "BV Nederland". Het is dan ook niet meer dan terecht dat er belangrijke fiscale faciliteringen zijn opgenomen in het Nederlandse Belastingrecht. Waarom wordt er echter zo weinig gebruik gemaakt van de verschillende vormen van Willie Wortel aftrek? Weten deze speurneuzen toch niet alles?

Benut de innovatiebox
Voor octrooien, patenten en immateriële activa die zijn voortgekomen uit speur- en ontwikkelingswerk waarvoor een S&O-verklaring is gekregen, kan het interessant zijn om te kiezen voor de innovatiebox
Het effectieve tarief voor de vennootschapsbelasting voor inkomsten uit innovatieve activiteiten bedraagt slechts 5% terwijl de verliezen op de innovatieve activiteiten aftrekbaar zijn tegen het normale vennootschapsbelastingtarief van 20%-25% in plaats van het verlaagde 5%-tarief.
Dat maakt de innovatiebox voor bv’s die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk tot een zeer aantrekkelijke regeling. Vraag ons naar deze bijzondere maar ingewikkelde regeling.

Benut de hogere Research & Development Aftrek
Vanaf 1 januari 2012 geldt de Research & Development aftrek (RDA) voor ondernemingen in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting die investeren in de ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten. De RDA is een nieuwe fiscale faciliteit die als doel heeft de directe kosten van R&D te verlagen, met uitzondering van loonkosten.
Voor de loonkosten geldt immers al een faciliteit in de vorm van de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O).
De RDA bedraagt 40% (per 1 januari 2013 wordt dit verhoogd naar 54%) van de gemaakte investeringen die zijn gedaan in S&O.
AgentschapNL voert de RDA uit maar de verrekening van het daadwerkelijke voordeel vindt plaats via de aangiften bij de Belastingdienst.

Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering
Werkgevers die werknemers in dienst hebben, die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O) kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering (ook wel bekend als de WBSO).
Per 1 januari 2013 wordt de eerste schijf verlengd van € 110.000 naar € 200.000 maar het tarief gaat wel naar beneden van 42% naar 38%. Het kan dus aantrekkelijk zijn om S&O-werkzaamheden nog even uit te stellen of deze juist nog wel in 2012 op te starten. Wij kunnen voor u uitrekenen wat het meest aantrekkelijke scenario is.
Het starterstarief daalt in 2013 van 60% naar 50%. Het tarief in de tweede schijf (dus boven
€ 200.000) is 14% en verandert niet in 2013. Het plafond blijft net als in voorgaande jaren € 14 mln. Let op: er komt een meldingsplicht voor S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, ook wanneer de afwijking minder dan 10% bedraagt.

Laatste jaar afdrachtvermindering onderwijs
Minder goed nieuws komt uit de tweede nota van wijziging bij het Belastingplan 2013. Hier blijkt dat de afdrachtvermindering onderwijs met ingang van 1 januari 2014 vervalt. U kunt daarom alleen nog in 2012 en 2013 voor deze korting in aanmerking komen. Wel worden de bedragen verlaagd.

Send this to a friend