Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

25-07-2013

Speculatieverlies niet aftrekbaar

Speculatieverlies niet aftrekbaar

Resultaat uit overige werkzaamheden
Wil een activiteit resultaat uit overige werkzaamheden ('ROW') opleveren, dan moet de betreffende activiteit een bron van inkomen zijn die redelijkerwijs te verwachten is. Daarvoor is deelname aan het economische verkeer vereist, evenals het beogen van voordeel.

Het criterium van de redelijke verwachting is van primair belang om het onderscheid te maken tussen belaste transacties en speculatieve transacties.

Casus ROW
Een kunsthandelaar claimde een verlies uit een werkzaamheid. Samen met enkele anderen had hij een schilderij gekocht in de veronderstelling dat daarmee een transactiewinst van $ 900.000 behaald kon worden. De kunsthandelaar had geen onderzoek gedaan naar de haalbaarheid, maar was afgegaan op de mededeling van de mede-eigenaren. Achteraf bleek het schilderij te duur ingekocht. Hof Amsterdam vond de transactie louter speculatief. De deskundigheid van de kunsthandelaar en zijn ervaring en netwerk hadden geen enkele invloed op het transactieresultaat van het schilderij. Ondanks deze factoren had de kunsthandelaar verlies geleden en het schilderij zelfs niet kunnen verkopen. Er was geen bron van inkomen. Dat betekende dat het geleden verlies niet aftrekbaar was.

Send this to a friend