Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Willemijn Houter

22-04-2020

Seizoenswerk en flexwerkers

Het adresseren van de financiële problemen bij seizoenswerk vraagt maatwerk en een aparte regeling, meldt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet is daarnaast momenteel de mogelijkheden voor een vangnet voor flexwerkers intensief aan het verkennen. De Tweede Kamer zal over de uitkomsten van die verkenning op korte termijn worden geïnformeerd.

Dat zegt minister Koolmees in de Kamerbrief waarin hij de versoepeling van de concernbepaling in de NOW-regeling aankondigt. De volledige passages over seizoenswerk en een vangnet voor flexwerkers:

Seizoensarbeid

Uw Kamer heeft ook aandacht gevraagd voor seizoenswerk. Het kabinet onderkent dat voor sommige sectoren of bedrijven de NOW weinig of geen soelaas biedt, vanwege seizoenspatronen in de omzet of de loonkosten. De NOW is zo vormgegeven dat op zeer korte termijn een robuuste regeling kan worden uitgevoerd waarbij snelle ondersteuning van bedrijven voorop staat. De regeling is bedoeld voor een zeer groot aantal ondernemers. Dit grote aantal kent een grote diversiteit in soorten, samenstellingen en sectoren van bedrijven. Deze elementen maken dat er niet altijd ruimte is om rekening te houden met bedrijfsspecifieke kenmerken of gedetailleerde voorwaarden te stellen. Dit betekent ook dat seizoenswerk adresseren maatwerk vraagt en een aparte regeling. Om te komen tot een uitvoerbare optie met een goede afbakening, is een complexe uitdaging. Het kabinet zoekt hard naar een oplossing. In een aantal urgente gevallen – de sierteelt en de culturele sector, die op bijzondere wijze aan het seizoen gebonden zijn – bleek het reeds mogelijk om specifieke maatregelen te treffen door aan te sluiten bij bestaande gegevens of subsidiestromen. Het kabinet informeert uw Kamer zo snel als mogelijk over de voortgang.

Een aanvullend vangnet voor flexwerkers

In het wetgevingsoverleg van 14 april jl. is toegezegd uw Kamer te informeren over de mogelijkheden voor een aanvullend vangnet voor deze groep flexwerkers waarbij ook zal worden ingegaan op de positie van studenten, artiesten, hybride ondernemers alsmede de brief van de Stichting van de Arbeid over dit onderwerp. Uw Kamer heeft daarnaast onlangs de motie Van Dijk c.s. aangenomen die de regering verzoekt om naast de maatregelen voor het behoud van banen, de regeling voor zelfstandigen, de WW en de reguliere bijstand te kijken of gekomen kan worden tot een tijdelijke, uitvoerbare regeling voor flexwerknemers die sinds 1 maart hun baan zijn verloren maar niet in aanmerking komen voor een uitkering. Ook de Stichting van de Arbeid heeft hier aandacht voor gevraagd in een brief.

Het kabinet is de mogelijkheden voor een vangnet voor flexwerkers momenteel intensief aan het verkennen. Hiertoe worden continu gesprekken gevoerd met UWV en VNG, die de regeling mogelijk uit zouden moeten voeren. Het is complex om de beoogde doelgroep te identificeren in bestaande systemen, terwijl dat noodzakelijk is om op korte termijn iets te kunnen betekenen. Daarnaast is er een robuust en makkelijk uitvoerbaar systeem nodig om tijdig hulp te kunnen bieden. Beide uitvoerders zijn in deze crisis uitzonderlijk druk met de uitvoering van de NOW en de WW, respectievelijk de Tozo en de bijstand, in aanvulling op hun reguliere takenpakket. Voorkomen moet worden dat reguliere processen bij deze organisaties in gevaar komen. Het kabinet zal u op korte termijn informeren over de uitkomsten van deze verkenning.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Send this to a friend