Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

12-04-2014

Schending neutraliteitsbeginsel?

Schending neutraliteitsbeginsel?

Met ingang van 1 juli 2011 is de regeling in de omzetbelasting die betrekking heeft op het privégebruik van een auto van de zaak gewijzigd. Deze nieuwe regeling is in een aantal procedures door de rechtbank beoordeeld. In een van deze procedures was in geschil of in verband met het neutraliteitsbeginsel in de omzetbelasting over het tweede halfjaar van 2011 geen omzetbelasting over het privégebruik van een auto van de zaak verschuldigd was. Tweede vraag in dit geschil was of de correctie over het tweede halfjaar van 2011 beperkt was tot de omzetbelasting op de in rekening gebrachte kosten. De procedure had betrekking op een auto die op basis van een operational leaseovereenkomst ter beschikking was gesteld aan de ondernemer.

Volgens een arrest van het Hof van Justitie EU heeft een ondernemer bij financial lease de mogelijkheid om te kiezen voor bedrijfs- of privévermogen. Een overeenkomst van financial lease kan gelijk worden gesteld met de verkrijging van een investeringsgoed. Bij operational lease bestaat geen keuzemogelijkheid omdat sprake is van een dienst. Het privégebruik van een auto, die als investeringsgoed wordt aangemerkt, is een fictieve dienst voor de omzetbelasting. Het privégebruik van een auto die niet als investeringsgoed kan worden gekwalificeerd is geen fictieve dienst. In plaats daarvan wordt het recht op aftrek van voorbelasting beperkt. Omdat in beide gevallen op het privégebruik van de auto door een werknemer omzetbelasting drukt, wordt het neutraliteitsbeginsel niet geschonden.

Voor correctie van de omzetbelasting op basis van het werkelijke privégebruik moet de ondernemer de voor de auto gedane uitgaven aannemelijk maken. Voor het bewijs van het privégebruik is niet vereist dat een sluitende kilometeradministratie wordt bijgehouden.

Lees hier onze artikelen: Btw-correctie privégebruik auto. en Correctie btw privégebruik auto na 1 juli 2011

Send this to a friend