Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

18-04-2012

Schande!

Schande!

Geen belasting maar wel premieheffing op smartengeld Holocaust

Joodse overlevenden van de Holocaust die belastingvrij smartengeld uit Duitsland krijgen, betalen daarover geen inkomstenbelasting. Maar ze moeten daarover wel sociale premies blijven betalen. Ook blijft de uitkering, van 270 euro per maand, meetellen als inkomen voor bijvoorbeeld zorg- of huurtoeslag. Dat is de uitkomst van een rechtszaak hierover bij de belastingkamer van het gerechtshof in Arnhem dinsdag.

Premie

Een 71-jarige overlevende van de Holocaust tekende bezwaar aan toen zij merkte dat de belastingdienst premie voor de sociale verzekeringen hief over de uitkering die zij in 2005 toegekend kreeg. De Nederlandse staat zou niet financieel beter moeten worden van schadevergoeding voor Jodenvervolging, was haar drijfveer.

Smartengeld

Het gerechtshof heeft de kwestie langs de geldende wet gelegd. Wettelijk telt het smartengeld mee als inkomen, blijkt daaruit. Willen we dat anders hebben, dan moeten de Nederlandse belastingwetten worden aangepast, concludeert het hof.

“Sociale” verzekeringen

Het morele aspect rondom behandeling van dergelijke uitkeringen vindt zijn draagvlak in de bepalingen rondom de inkomstenbelasting; de Nederlandse Staat blijft keurig met haar vingers van dergelijke uitkeringen af.

De gevolgen van de toeslagwetgeving van deze uitkeringen kan men zich wellicht ook nog iets bij voorstellen, het verdient echter zeker niet de schoonheidsprijs.

Maar bij Sociale verzekeringen zou uit de letterlijke tekst van het woord sociaal, een vorm van draagvlak moeten kennen die ten goede komt voor, door en namens de maatschappij; een bescherming en vangnet. Uit moreel oogpunt is heffing van premies op geen enkel punt te rijmen met het dragende woord “Sociale” voor het woord verzekeringen.

Ik heb de bekende strafrechtadvocaat Bram Moszkowicz in een pleidooi de termen “abject en infaam” horen bezigen voor verwerpelijke toestanden. Ik zou deze woorden graag plakken op de gevolgen voor de heffing van Sociale Verzekeringen door de betreffende Hofuitspraak.

Vandaag is het de dag dat Auschwitz herdacht wordt en nog even en we realiseren ons dat het weer 4 mei is en dat er normen zijn die je niet mag en kan overschrijden. Een verzoek van mij aan de Nederlandse Wetgever; het dunkt mij dat het hoog tijd wordt om een dergelijk herstelwetgeving met de overtreffende trap van snel,  in te voeren. Gelukkig heeft het Hof hier alle gevoel voor en geeft u alvast de voorzet om voor open doel te scoren. Het Hof oefent in haar uitspraak ook slechts een juiste toepassing van de Wetgeving uit. Indien de Wetgeving kan worden aangepast zou ik verder in overweging willen geven om een werking met terugwerkende kracht te overwegen.

Ik ben van deze utspraak in ieder geval al even gepast een paar minuten stil.

 

Bron gepubliceerde uitspraak:  Elsevier Fiscaal

Send this to a friend