Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

18-01-2010

SBBI miv 2010

SBBI miv 2010

SBBI
In het Besluit van 16 december 2009, nr. CPP2009/2371M,  is opgenomen om alle instellingen die zowel een particulier belang van de leden als een algemeen sociaal belang behartigen vrij te stellen van successierecht en schenkingsrecht voor verkrijgingen. Deze instellingen worden dan aangemerkt als SBBI, Sociaal Belang Behartigende Instellingen. De Regeling Landelijke Sportorganisaties 2009 gaat in deze regeling op. In de successiewet 2010 worden de voorwaarden opgenomen om voor de vrijstelling in aanmerking te komen.  Het verschil tussen een instelling met ANBI-status en een SBBI is dat de ANBI-status door de Belastingdienst wordt vastgelegd in een beschikking. Voor degene die de gift verstrekt is het verschil dat een gift aan een ANBI-instelling aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en een gift aan een SBBI is niet aftrekbaar. Bij periodieke(lijfrente)giften aan SBBI’s kan onder voorwaarde wel recht zijn op giftenaftrek.

Send this to a friend