Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

24-11-2013

Salaris DGA met BV in maatschap

Salaris DGA met BV in maatschap

Een werknemer met een aanmerkelijk belang in zijn werkgever moet een salaris ontvangen dat gebruikelijk is voor een soortgelijke baan waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt. De gebruikelijkloonregeling speelt bijvoorbeeld bij de arbeidsverhouding van de DGA en zijn BV. Het gebruikelijk loon kan niet alleen door vergelijking met het salaris van andere werknemers worden vastgesteld, maar ook met behulp van de afroommethode. De afroommethode kan worden toegepast als de opbrengsten van de BV vrijwel geheel zijn toe te rekenen aan de door de DGA verrichte arbeid. Het gebruikelijk loon bestaat dan uit de opbrengsten van de BV, verminderd met de daaraan toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen.

Wanneer de BV deel uitmaakt van een samenwerkingsverband en de opbrengsten van de BV bestaan uit een aandeel in het resultaat van het samenwerkingsverband, kan de afroommethode alleen worden toegepast als het aandeel van de BV in het resultaat van dat samenwerkingsverband wordt bepaald door de arbeid van de DGA binnen het samenwerkingsverband. Wanneer de omzet van de BV bestaat uit een percentage van het resultaat van het samenwerkingsverband, ontbreekt de relatie tussen de arbeid van de DGA en het resultaat van de BV. De opbrengst van de BV is dan voor een belangrijk deel afhankelijk van de bijdrage die de andere partners met hun arbeid aan het resultaat van het samenwerkingsverband hebben geleverd. In een dergelijk geval kan de afroommethode niet worden toegepast.

De Hoge Raad heeft een andersluidende uitspraak die Hof Leeuwarden deed over het gebruikelijk loon van een advocaat in een samenwerkingsverband van advocaten en notarissen vernietigd. Het hof was van oordeel dat in die situatie de opbrengsten van de BV van de advocaat vrijwel geheel het gevolg waren van de door de advocaat voor het samenwerkingsverband verrichte werkzaamheden. Na verwijzing moest Hof Amsterdam het gebruikelijk loon van de advocaat vaststellen. De inspecteur wilde het gebruikelijk loon vaststellen met behulp van de winstreductiemethode. Volgens het hof lijkt deze methode zoveel op de afroommethode dat deze niet mag worden toegepast in deze situatie.

Het hof stelde het gebruikelijk loon uiteindelijk vast aan de hand van het loon van de best betaalde medewerker/advocaat van het samenwerkingsverband. Bepalend daarvoor was dat inhoud en omvang van de functie van de DGA en van een (senior) medewerker/advocaat vrijwel hetzelfde waren. Rekening houdend met de doelmatigheidsmarge van 30% was correctie van het door de DGA aangegeven salaris niet nodig.

Lees hier een eerder artikel van ons.

Voor meer informatie kunt u uw salarisadministrateur in Amsterdam raadplegen!

Send this to a friend