Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

13-07-2011

Ruzie met de buren: lagere WOZ waarde!

Ruzie met de buren: lagere WOZ waarde!

Ruzie met de buren? Lagere WOZ-waarde woning!

Onlangs heeft het Gerechtshof in Amsterdam geoordeeld dat ruzie met de buren de WOZ-waarde van een woning kan drukken. Volgens het Hof was het conflict dat een man met zijn buren had op de waardepeildatum van invloed geweest op het bedrag dat een veronderstelde koper zou willen betalen voor de onroerende zaak. Het Hof verminderde de waarde van de woning met € 75.000.

De gemeentelijke heffingsambtenaar had de waarde van de woning vastgesteld op € 635.000 en het bezwaar van belanghebbende ongegrond verklaard. Ook de Rechtbank Utrecht verklaarde het beroep ongegrond.

Vervolgens was het de beurt aan het Hof in Amsterdam om zich te buigen over de vraag of het geschil tussen de woningeigenaar en zijn buren een waardedrukkend effect heeft. Hof Arnsterdam is van oordeel dat het conflict van belanghebbende met, en de impact van het gedrag van deze buren op omwonenden, zodanige proporties hebben dat het bij veronderstelde verkoop van de onroerende zaak voor de verkoper onvermijdelijk is dat hij de potentiële koper in kennis stelt van het conflict. Daarbij komt dat het conflict landelijk bekend is geworden waardoor potentiële kopers minder snel zullen overgaan tot daadwerkelijke aankoop, dan wel voor een lagere prijs zullen willen aankopen.

De woning is gelegen op een heersend erf met een recht van overpad over het terrein van de buren. De woningeigenaar heeft een groot aantal stukken, waaronder verklaringen van omwonenden en door de politie opgemaakte processen-verbaal, overgelegd. Hieruit blijkt dat diverse malen aangifte is gedaan wegens gedragingen van de buren. Hierover zijn ook diverse verklaringen afgelegd door omwonenden en bezoekers van de woningeigenaar. De overlast is buiten de nabije omgeving bekend geworden door een televisieprogramma van een publieke zender en publicaties in de landelijke pers. Vaststaat dat de heffingsambtenaar geen rekening heeft gehouden met het conflict. Het hof verklaart het beroep gegrond en vermindert de waarde tot € 560.000.
•LJN: BQ9844, Gerechtshof Amsterdam , 09/00808

Bron: Accountancynieuws

Send this to a friend