Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

08-08-2012

Rondje van de zaak

Rondje van de zaak

De bestelauto van de zaak
Voor het privégebruik van de bestelauto van de zaak gelden ongeveer dezelfde regels als voor het privégebruik van de personenauto van de zaak. Aanvullend daarop is voor de bestelauto sinds kort de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik geïntroduceerd.
 
Rijdt u als ondernemer in een bestelauto van uw onderneming? Dan mag u in beginsel alle kosten voor deze auto in mindering brengen op uw winst. Gebruikt u de bestelauto ook privé? Dan moet u voor dat privégebruik een bedrag verrekenen met de autokosten van uw onderneming. Hoeveel u moet verrekenen met uw autokosten hangt af van de waarde van de bestelauto. In het algemeen geldt dat u minimaal 25% van de waarde van de bestelauto moet verrekenen.

Minder dan 500 kilometer
De verrekening hoeft niet plaats te vinden als u overtuigend kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer heeft gereden met de bestelauto. Een sluitende kilometeradministratie is in principe het meest gebruikte bewijsmiddel. Zonder een rittenadministratie is het namelijk heel lastig om overtuigend bewijs te leveren. In een rittenadministratie worden de zakelijke en privéritten nauwkeurig vastgelegd.

Vervoer van goederen
Als de bestelauto uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen, hoeft er ook geen verrekening met de autokosten plaats te vinden. Het gaat dan om auto's die bijvoorbeeld alleen een bestuurdersstoel hebben en waarvan de bevestigingspunten van de passagiersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast. In de rechtspraak is vaak geprocedeerd over de vraag of een bestelauto alleen geschikt is voor het vervoer van goederen. Is dit inderdaad het geval dan verrekent u het aantal privékilometers maal de werkelijke kilometerprijs met de autokosten.

Uitsluitend zakelijk gebruik
Als u de bestelauto van uw onderneming alleen zakelijk rijdt, kunt u een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ indienen bij de Belastingdienst. Deze regeling geldt sinds
1 januari 2012. Dit houdt in dat u vervolgens bij uw winstberekening geen rekening hoeft te houden met het privégebruik van de bestelauto en bovendien hoeft u geen rittenregistratie bij te houden. Er geldt wel als voorwaarde dat u geen enkele kilometer privé in de bestelauto mag rijden en dat u bovendien een meldingsplicht heeft om veranderingen rond het zakelijk gebruik van de bestelauto aan de Belastingdienst door te geven.

Voorkom een boete
De Belastingdienst controleert het gebruik van de bestelauto bijvoorbeeld met camera’s op plaatsen waar normaal zakelijk gebruik van de bestelauto niet aan de orde is (denk aan de ingang van pretparken enz.). Kunt u na zo’n controle niet aantonen dat u voor zakelijk gebruik op zo’n plaats was, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat u meer dan 500 kilometer per jaar privé met de bestelauto heeft gereden. Bij de winstberekening moet u dan rekening houden met het voordeel van het privégebruik. U kunt bovendien een boete krijgen, omdat u niet heeft voldaan aan de meldingsplicht. De boete bedraagt maximaal € 4.920.

Wilt u meer weten over fiscale regels rondom de bestelauto van de zaak of de nieuwe Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik? We horen het graag van u.

Send this to a friend