Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

05-08-2012

Rittenregistratie

Rittenregistratie

Wanneer voldoet een geautomatiseerde rittenregistratie?

Een fiscale bijtelling privégebruik auto kan achterwege blijven als niet meer dan 500 privékilometers zijn gereden. Dit moet worden aangetoond met een sluitende kilometeradministratie. Onlangs maakte de Belastingdienst bekend aan welke normen een systeem moet voldoen dat autoritten automatisch registreert om als bewijsmiddel te dienen.

Norm
Uit de normen die de Belastingdienst heeft gepubliceerd blijkt onder meer dat een geautomatiseerd rittenregistratiesysteem ervoor moet zorgen dat alle ritten volledig, juist en tijdig worden geregistreerd en verwerkt. De informatie moet bovendien de hele tijd betrouwbaar blijven, er moet sprake zijn van een blijvende integriteit van de geregistreerde informatie. Ook geldt het vereiste dat de registratie gedurende de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar moet worden bewaard. Verder moeten de rapportages betrouwbaar zijn en een duidelijk beeld geven van de geregistreerde gegevens.

Gestaffelde bijtelling
In de publicatie van de normen blijkt ook een toekomstplan. Nu kunnen kwalificerende geautomatiseerde rittenregistratiesystemen gebruikt worden om aan te tonen dat niet meer dan 500 kilometer privé wordt gereden met de auto van de zaak om zo bijtelling te voorkomen. Straks kunnen deze kastjes ook een rol gaan spelen in de gestaffelde bijtelling waar momenteel onderzoek naar plaatsvindt. De bijtelling wordt dan afhankelijk gemaakt van het aantal gereden privékilometers. Belastingplan 2013 geeft dan weer een heel andere blik als het verder wordt uitonderhandelt. Wij houden u uiteraard op de hoogte!

Send this to a friend