Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

01-07-2014

Risicodeling en beschikbare premieregeling

Risicodeling en beschikbare premieregeling

Steeds meer ondernemingen schakelen over van eind- of middelloonregelingen op beschikbare premieregelingen of overwegen dat te doen. Een nadeel van beschikbare premieregelingen volgens de huidige wetgeving is dat op enig moment een vaste pensioenuitkering moet worden aangekocht. Hierdoor moeten uiterlijk op de pensioendatum de beleggingen worden verkocht en omgezet in een vaste en gelijkmatige uitkering. Deze verplichting geldt ongeacht de waarde van de beleggingen en de rentestand op dat moment, terwijl de statistische levensverwachting en dus de beleggingshorizon nog meer dan tien jaar bedraagt. Werknemers kunnen hierdoor geconfronteerd worden met een minder goed pensioen.

Een ander aspect van beschikbare premieregelingen is de individualiteit van de regeling. Collectieve risicodeling past daar niet in. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zoekt in overleg met de pensioen- en verzekeringssector en werkgevers en werknemers naar oplossingen voor deze problemen. De staatssecretaris verwacht in september op hoofdlijnen de mogelijke vormgeving van risicodragende pensioenuitkeringen in beschikbare premieovereenkomsten met collectieve risicodeling te kunnen schetsen.

Send this to a friend