Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

09-07-2012

Reiskosten 2013

Reiskosten 2013

Hoofdlijnennotitie afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
Met ingang van 1 januari 2013 zullen vergoedingen ter zake van woon-werkverkeer en verstrekkingen in de vorm van woon-werkverkeer in beginsel belast zijn. Een onbelaste reiskostenvergoeding is nog wel mogelijk voor zakelijke reizen. De woon-werkkilometers met de auto van de zaak zullen als privékilometers worden aangemerkt.

Overleg voor werkbare regeling
Weekers legt in zijn hoofdlijnennotitie uit waarom hij deze maatregel pas in het Belastingplan 2013 opneemt: "Deze tijd wil ik ook benutten voor overleg met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en bijvoorbeeld de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) om te komen tot een voor alle partijen werkbare regeling. Dit overleg is inmiddels in gang gezet." Omdat er nogal wat vragen bestaan over de verplaatsing van de maatregelen naar het Belastingplan 2013, gaat hij in op de technische vragen die bij de uitwerking van de maatregelen spelen.

Uitwerking herziening fiscale regime kosten van vervoer
Een eerste schets voor de uitwerking van de in de Begrotingsakkoord 2013 voorziene versobering van het fiscale regime voor de kosten van woon-werkverkeer bevat de volgende elementen:
• Met ingang van 1 januari 2013 zullen vergoedingen ter zake van woon-werkverkeer en verstrekkingen in de vorm van woon-werkverkeer in beginsel belast zijn. Een onbelaste reiskostenvergoeding is nog wel mogelijk voor zakelijke reizen, niet zijnde regelmatig woon-werkverkeer. Hierbij wordt overigens opgemerkt dat niet in alle gevallen vergoedingen ter zake van en verstrekkingen in de vorm van woon-werkverkeer daadwerkelijk hoeven leiden tot belastingheffing. Onder de werkkostenregeling (hierna: WKR) kunnen dergelijke vergoedingen en verstrekkingen onbelast geschieden indien deze vergoedingen en verstrekkingen onder de vrije ruimte van de WKR worden gebracht.
• Met ingang van 1 januari 2013 zal de reisaftrek in de Wet inkomstenbelasting 2001 worden afgeschaft. Het gaat hier om een (forfaitaire) aftrek van OV-reiskosten woon-werkverkeer voor zover deze niet of in geringe mate worden vergoed door de werkgever.
• Met ingang van 1 januari 2014 zal de gerichte vrijstelling voor zakelijke reiskosten in de werkkostenregeling worden afgeschaft en zal de vrije ruimte in de WKR worden verhoogd met €600 mln oftewel 0,5%-punt waardoor de WKR vrije ruimte met ingang van 2014 2,1% bedraagt. IB-ondernemers hebben niet te maken met de WKR; voor hen zal er geen wijziging gelden ten opzichte van 2013. De definitieve uitwerking is mede afhankelijk van de resultaten van de evaluatie van de WKR.
• Als gevolg van de afschaffing van de onbelaste tegemoetkoming in de kosten voor woon-werkverkeer – zal worden geregeld dat woon-werkkilometers met de auto van de zaak als privékilometers zullen worden aangemerkt.
 

Send this to a friend