Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

09-12-2013

Regeling bedrijfshervestiging en -beëindiging

Regeling bedrijfshervestiging en -beëindiging

De exploitanten van een agrarisch bedrijf ontvingen een subsidie voor bedrijfsbeëindiging. De subsidie bestond uit twee delen.

Het ene deel was de hectaretoeslag; het andere deel de toeslag belastingheffing. Het bedrijf werd in 2002 beëindigd. Beide delen van de subsidie hadden in dat jaar in de winst moeten worden verantwoord, ook al werd het tweede deel pas in 2005 ontvangen. De subsidie was een tegemoetkoming in de kosten voor hervestiging of beëindiging van een bedrijf. Doel van de subsidieregeling is om onteigening zo veel mogelijk te voorkomen. Volgens de Hoge Raad is in geval van vrijwillige deelname aan deze regeling geen sprake van belastingschade en behoort ook dat deel van de subsidie tot de winst uit onderneming.

Bij de staking van het bedrijf ging een bouwkavel van het ondernemingsvermogen naar het privévermogen. In geschil was of op grond van beleid van de staatssecretaris de landbouwvrijstelling van toepassing was op de bij de onttrekking behaalde boekwinst. Die boekwinst bestaat uit het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de boekwaarde van de onttrokken kavel. Het beleid van de staatssecretaris houdt in dat de landbouwvrijstelling van toepassing is op het verschil tussen de boekwaarde van de ondergrond en de waarde in het economische verkeer bij agrarische bestemming (wevab) als ondergrond van de woning ten tijde van de onttrekking. Het onttrekken van een woning aan het ondernemingsvermogen wijkt niet substantieel af van het onttrekken van cultuurgrond als ondergrond voor de bouw van een woning. Omdat de inspecteur het standpunt dat de wevab van het perceel op het tijdstip van onttrekking gelijk was aan de waarde in het economische verkeer niet had bestreden, viel de gehele boekwinst onder de landbouwvrijstelling.

Send this to a friend