Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

29-10-2012

Regeerakkoord fiscale highlights

Regeerakkoord fiscale highlights

Regeerakkoord

Op 29 oktober jongstleden is het Regeerakkoord openbaar gemaakt. Dit akkoord omvat een omvangrijk pakket aan maatregelen. Hieronder worden de fiscale maatregelen weergegeven met de beoogde datum van inwerkingtreding, welke onder het motto “Bruggen slaan” zijn getroffen. De data zijn afgeleid uit de tekst en de tabellen van het Regeerakkoord. Deze data kunnen nog wijzigen in het wetgevingsproces. Begin oktober werd het Deelakkoord al bekend gemaakt.

 Per 1 januari 2013
• Snellere verhoging AOW-leeftijd tot 67 jaar in 2021
• Invoering doorwerkbonus
• Niet invoeren vitaliteitssparen
• Terugdraaien afschaffing reiskostenaftrek (inclusief de maatregel auto van de zaak), forensentaks gaat niet door
• Niet invoeren kilometerheffing
• Tegemoetkoming renteaftrek op restschulden woning
• Afschaffing aftrek provisies tussenpersonen
• Terugnemen maatregel uit Belastingplan 2013 om de vrije ruimte van de werkkostenregeling met 0,1% te verhogen
• Verruiming uitstelregeling ondernemers voor de BTW, de grens wordt verhoogd van € 12.000 tot € 20.000

Per 1 april 2013
• Verhoging assurantiebelasting tot 21%
 
Per 1 januari 2014
• Afschaffing zorgtoeslag en invoering inkomensafhankelijke zorgpremie
• Afschaffing aftrek specifieke zorgkosten
• Verlaging tarief 2e en 3e schijf IB met 4,05%
• Verlaging toptarief en verlenging 3e schijf IB
• Beperking fiscale innovatieregelingen (RDA, innovatiebox en WBSO)
• Koppeling percentage belastingrente VPB aan wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8%
• Koppeling percentage belastingrente overige belastingen aan wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een ondergrens van 4%
• Jaarlijkse verlaging hypotheekrenteaftrek met 0,5% per jaar, zowel voor bestaande als nieuwe gevallen
• Vervallen vrijstelling MRB voor oldtimers
• Verhoging accijns op alcohol
• Verhoging accijns op diesel en LPG
• Verhoging maximum arbeidskorting
• Verhoging algemene heffingskorting
• Afschaffing BTW-compensatiefonds

Per 1 maart 2014
• Verhoging accijns op tabak

Per 1 januari 2015
• Afschaffing alleenstaande ouderkorting en aanvullende alleenstaande ouderkorting
• Afschaffing ouderschapsverlofkorting
• Afschaffing aftrek levensonderhoud kinderen
• Aftopping inkomen voor fiscale opbouw aanvullend pensioen tot € 100.000
• Verlaging jaarlijkse opbouwpercentage met 0,4%
• Invoering Winstbox in IB (afschaffing c.q. versobering van ondernemersfaciliteiten)

De maatregelen uit het Regeerakkoord worden naar verwachting op korte termijn opgenomen in wetsvoorstellen zodat deze verder kunnen worden behandeld in samenhang met de wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2013.

Bron: RB

Send this to a friend