Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

09-05-2013

Rechtbank Breda handhaaft opvatting ongelijke behandeling bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Rechtbank Breda handhaaft opvatting ongelijke behandeling bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Bedrijfsopvolginsfaciliteit
De rechtbank Breda heeft onlangs haar standpunt, dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet leidt tot ongelijke behandeling, bevestigd. Vorig jaar deed de rechtbank een geruchtmakende uitspraak, die inmiddels door Hof Den Bosch is gecorrigeerd.

Uitgangspunt van de Successiewet is dat erfbelasting wordt geheven over alles wat krachtens erfrecht wordt verkregen. Andere in de wet opgenomen vrijstellingen dan de bedrijfsopvolgingsfaciliteit hangen samen met de verwantschap tussen erflater en verkrijger. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit maakt, door de verkrijging van ondernemingsvermogen onder voorwaarden vrij te stellen, inbreuk op het uitgangspunt van de wet.

Uitspraak rechtbank
Volgens de rechtbank is de aanvankelijke vrijstelling van 25% van het ondernemingsvermogen nog wel te rechtvaardigen, maar geldt dat niet meer voor de latere verhogingen van de vrijstelling tot (destijds) 75%. Het enkele gegeven dat het gaat om ondernemingsvermogen vindt de rechtbank in ieder geval onvoldoende rechtvaardiging voor deze ongelijke behandeling.

Send this to a friend