Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

02-10-2014

RB plaatst opmerkingen bij Belastingplan 2015

RB plaatst opmerkingen bij Belastingplan 2015

De Commissie Wetsvoorstellen van het RB (Register Belastingadviseurs) heeft gereageerd op het Belastingplan 2015.

Het RB heeft kritische aantekeningen geplaatst bij de eigenwoningregeling, de concernregeling binnen de werkkostenregeling, de gebruikelijk-loonregeling en de Wet invoering Beschikking geen loonheffing.

Eigenwoningregeling
Hoewel het RB positief is over de voorgestelde maatregelen, ten aanzien van de woningmarkt, maakt het RB zich zorgen over de ingewikkeldheid van de eigenwoningregeling. De regeling is zo ingewikkeld dat haast niemand een volledig overzicht van de regeling heeft. De RB wil een herziening van de eigenwoningregeling waarbij vereenvoudiging en begrijpelijkheid voorop staan.

Concernregeling
Ook de invoering van de concernregeling binnen de werkkostenregeling leidt tot onduidelijkheden. Het RB wil in dit kader verduidelijking.  Daarnaast verzoekt het RB om de keuze voor toepassing van de concernregeling, individuele inhoudingsplichtigen de keuze te geven hieraan al dan niet deel te nemen.

Gebruikelijk-loonregeling
Het RB vraagt zich af of de gebruikelijk loonregeling moet worden gehandhaafd of dat afschaffing meer voor de hand ligt, gezien het voornemen om de DGA, gedeeltelijk, uit de loonbelasting te halen.
Het RB wijst er op dat de ingrijpende wijzigingen van de gebruikelijk loonregeling, leiden tot administratieve lastenverzwaringen. Ook vraagt het RB vraagt naar de toepassing van de afroommethode onder de voorgestelde regeling.

BGL
Bij het wetsvoorstel ‘Wet invoering Beschikking geen loonheffingen’ plaatst het RB zijn aantekeningen. De introductie van de BGL leidt mogelijk tot een onevenredige administratieve lastenverzwaring voor het MKB. Het RB wijst er ook op dat de introductie van een mede-aansprakelijkheid van de opdrachtgever er mogelijk toe leidt dat opdrachtgevers minder arbeid zullen inhuren.

Send this to a friend