Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

12-06-2012

Privé gebruik auto en BTW, hoe verder?

Privé gebruik auto en BTW, hoe verder?

Massaal bezwaar tegen btw-correctie privégebruik auto, hoe nu verder?
Ondernemers hebben massaal bezwaar gemaakt tegen hun laatste btw-aangifte over het jaar 2011. Op de teruggaaf van de te veel afdragen btw moet waarschijnlijk nog een tijdje worden gewacht. Uiteraard zijn wij meegegaan in de massale bezwaarstrijd, we wachten verder af en houden u tzt op de hoogte.

Waartegen loopt het bezwaar?

In juni 2011 oordeelde Rechtbank Haarlem dat sprake is van rechtsongelijkheid door voor de berekening van de btw-correctie privégebruik auto aan te sluiten bij de inkomstenbelasting. In februari 2012 heeft Hof Amsterdam in hoger beroep hetzelfde beslist. In de inkomstenbelasting is de hoogte van de bijtelling afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Door hier voor de btw-correctie bij aan te sluiten maakte de wet onterecht onderscheid tussen een auto met een lagere CO2-uitstoot en een andere auto. Er was volgens de rechter sprake van gelijke gevallen, zodat de ondernemer in deze zaak in beginsel een beroep kon doen op de gunstiger regeling die voor milieuzuinige auto’s gold. De ondernemer kon dus rekening houden met een lager percentage voor de correctie van de btw. Overigens heeft de rechter in een andere procedure bepaald, dat voor de inkomstenbelasting de wetgever wel een lagere bijtelling mag hanteren voor milieuzuinige auto’s dan voor de meer milieubelastende auto’s.

Cassatieberoep

Vooruitlopend op de uiteindelijke afloop van deze procedure paste de staatssecretaris van Financiën per 1 juli 2011 de berekening van de btw-correctie aan. De juistheid van sommige standpunten van de staatssecretaris in dit besluit is echter zeer discutabel, zoniet totaal onhoudbaar. Naar onze mening zijn de verschillende methoden van berekening van het privé gebruik auto totaal strijdig met Europese Beginselen respectievelijk het Europees Recht. Bovendien bleef het onderscheid tussen milieuvriendelijke auto’s en andere auto’s voor de eerste helft van 2011 bestaan. Ondernemers hebben dan ook massaal bezwaar aangetekend tegen de laatste btw-aangifte van 2011. Hierover zullen proefprocedures worden gevoerd. Het kan nog lang duren voordat het oordeel van de hoogste rechter hierover bekend is. Ondernemers zullen daarom nog enige tijd moeten wachten op een eventuele teruggaaf.

Hoe lang dan nog wel?

Naar onze mening gaat dat wachten echter nog veel langer duren. zoals gezegd de privé gebruik auto oplossingen zijn compleet onhoudbaar en kondigen daarmee al de volgende massale bezwaarprocedures aan. We plannen de stroom bezwaarschriften vast in voor januari 2013.

Send this to a friend