Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

12-05-2011

Premie zorgverzekering inhouden op loon?

Premie zorgverzekering inhouden op loon?

Is het waar dat in bepaalde gevallen de premie voor de zorgverzekeraar rechtstreeks kan worden ingehouden op het loon. Wanneer is dat het geval?

Dit is slechts in zeer uitzonderlijke situaties het geval, namelijk als een werknemer weigert een zorgverzekering af te sluiten.

Sinds 15 maart 2011 is nieuwe wetgeving in werking getreden die het de overheid mogelijk maakt mensen die geen zorgverzekering hebben terwijl ze dat wel verplicht zijn (onverzekerden) op te sporen. Zij ontvangen een brief van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) waaruit blijkt dat zij niet verzekerd zijn. Het CVZ biedt ze dan nog de kans om binnen drie maanden een zorgverzekering af te sluiten. Als er drie maanden later nog geen zorgverzekering is afgesloten krijgt men een boete (ongeveer € 350).

Heeft de onverzekerde drie maanden daarna nog steeds geen zorgverzekering, dan krijgt hij weer een boete en uiteindelijk meldt het CVZ hem aan bij een zorgverzekeraar. Hij kan de verzekeraar dan niet zelf kiezen en hij betaalt een jaar lang premie aan het CVZ. Deze premie zal het CVZ rechtstreeks op zijn inkomen laten inhouden. Het CVZ geeft de werkgever opdracht die premie in te houden. Dit betekent dat  de werkgever er dan van op de hoogte is dat zijn werknemer niet aan zijn verzekeringsplicht heeft voldaan.

Op de website van het ministerie van VWS: ikzoekdekking.nl kunnen onverzekerden meer informatie vinden over de zorgverzekeringsplicht.

Bron: De SalarisAdviseur

Send this to a friend