Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

03-11-2013

Pensioen eigen beheer

Pensioen eigen beheer

Op 1 januari 2014 treedt de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) in werking.
Vanaf dat moment zal de in het verleden afgesloten pensioenbrief moeten voldoen aan de nieuwe fiscale eisen. Daar de pensioenbrief niet voldoet aan de nieuwe gestelde eisen zal deze moeten worden aangepast. 

De wijzigingen die van kracht worden na 1 januari 2014 zijn:

  • De pensioenrichtleeftijd gaat van 65 naar 67 jaar en wordt later automatisch aangepast aan de dan geldende levensverwachting.
  • eindloon. Het maximale opbouwpercentage per jaar worden verlaagd van 2% naar 1,9%. Per jaar spaart u dus minder voor uw pensioen;
  • middelloon. Het maximale opbouwpercentage per jaar worden verlaagd van 2,25% naar 2,15%. Per jaar spaart u dus minder voor uw pensioen;
  • De pensioenaanspraken moeten voortaan ook aan de inflatie worden aangepast als de pensioenopbouw gestopt is maar de dienstbetrekking nog niet is verbroken.

Uw pensioenbrief zal dus moeten voldoen aan de nieuwe eisen. Als dit niet het geval is dan kunnen er fiscaal ongewenste gevolgen optreden. Een review van de bestaande overeenkomst en het omzetten hiervan zal dus secuur moeten gebeuren.

Indien u het pensioen niet meer via eigen beheer wil laten verlopen dan zal er toch actie ondernomen moeten worden voor 1 januari 2014. U kunt hierbij denken aan het premie vrij maken of onder brengen bij een verzekeraar. Indien dit, vanuit fiscaal oogpunt, niet goed gedaan wordt, kunnen er fiscaal nadelige situaties ontstaan.

Mocht u nog geen actie hebben ondernomen op uw pensioen in eigen beheer dan is de tijd nu daar om hierop actie te ondernemen.

Send this to a friend