Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

29-07-2012

Papieren bestuurder

Papieren bestuurder

‘Papieren’ bestuurder was niet aansprakelijk
Een middellijk bestuurder van een bv die bij gelegenheid optrad als adviseur bij betalingsproblemen voor de bv, kon niet aansprakelijk worden gesteld voor de loonbelastingschulden van die bv. Bestuurdersaansprakelijkheid ging hier niet op, oordeelde Hof Den Haag.

Melding betalingsonmacht
Als de bv of nv de belastingen of premies niet kan betalen, moet een bestuurder onmiddellijk melding maken bij de Belastingdienst. Het gaat hierbij om de loonbelasting, premies volks- en werknemersverzekeringen, btw en enkele andere heffingen. Maar wie is precies de bestuurder? Dat is in de wet bepaald, maar is ook afhankelijk van de omstandigheden en feiten. Onlangs deed Hof Den Haag uitspraak in een feitelijke zaak waarin de Belastingdienst een man aansprakelijk had gesteld voor de openstaande loonheffingen van een bv. De houdstervennootschap van de man stond namelijk als bestuurder van deze bv ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De inspecteur stelde hem als middellijk bestuurder aansprakelijk.
 
Geen feitelijke bestuurder
De bestuurder ging in beroep tegen de aansprakelijkheidstelling en stelde dat hij niet de feitelijke bestuurder was geweest in de periode waarin de belastingschulden waren ontstaan. In de periode dat de holding bestuurder was, was een ander de feitelijke bestuurder geweest. Hijzelf was alleen ‘papieren’ bestuurder die geen bestuurshandelingen had verricht en evenmin een vergoeding voor bestuurswerkzaamheden had ontvangen. Pas bij het ontstaan van de betalingsproblemen ging hij zich met de holding en de bv bemoeien. Hij gaf in die periode de feitelijke bestuurder adviezen en stond hem bij, maar dat was onvoldoende om hem ook als feitelijke bestuurder aan te merken. Het hof vernietigde de aansprakelijkheidstelling. Let er overigens op dat bij feiten en omstandigheden die net anders liggen, het oordeel van de rechter anders kan uitpakken. Dit blijkt uit rechtspraak.

DOEN!
Verkeert de bv in zwaar weer? Zorgt u dan dat tijdig melding wordt gemaakt van betalingsonmacht, ook al is het mogelijk de eer van de bestuurder te na. Dit voorkomt dat de bestuurder gemakkelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de niet-betaalde belastingschulden.

Send this to a friend