Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

15-06-2013

Overgangstermijn KEW, SEW en BEW

Overgangstermijn KEW, SEW en BEW

Besluit Staatssecretaris KEW, SEW en BEW
De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met het overgangsrecht voor de kapitaalverzekering, de spaarrekening en het beleggingsrecht eigen woning (respectievelijk KEW, SEW en BEW) aangepast. Voor de omzetting van een bestaande kapitaalverzekering in box 3 naar een KEW, SEW of BEW gold een overgangstermijn tot 1 april 2013. Deze geldt op grond van een toezegging van het kabinet aan de Eerste Kamer ook voor de omzetting van een aflossingsvrije hypotheek in een spaarhypotheek.

Door een aangenomen motie is de regeling gewijzigd in die zin dat het verzoek om aangaan, verhogen of verlengen van een KEW, SEW of BEW ingediend moet zijn voor 1 april 2013. Aanvankelijk moest voor die datum een onherroepelijke overeenkomst tot stand zijn gekomen. Vooruitlopend op een aanpassing van de wettelijke regeling is de versoepelde regeling nu in een goedkeurend besluit opgenomen. De aangevraagde KEW, SEW of BEW moet uiterlijk op 31 december 2013 tot stand komen.

Zie tevens een eerdere publicatie omtrent de vervallen looptijdeis bij KEW, SEW of BEW.

Send this to a friend