Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

11-05-2013

Overgang onderneming en verplichtingen jegens personeel

Overgang onderneming en verplichtingen jegens personeel

Overgang onderneming
Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten met de daar werkzame werknemers van rechtswege over op de verkrijger. De overdragende werkgever is gedurende een jaar na de overgang naast de verkrijger hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, die zijn ontstaan vóór het tijdstip van overgang.
Bij een overgang van een onderneming treedt het personeel van rechtswege in dienst bij de verkrijger met behoud van de bestaande arbeidsvoorwaarden en anciënniteit. Of sprake is van een overgang van een onderneming wordt bepaald aan de hand van omstandigheden.

Overnemen personeel
In een voorkomend geval was het grootste deel van de activa door de verkrijger overgenomen, waren de huurverplichtingen van de onderneming overgenomen, werden de activiteiten en werkzaamheden op dezelfde wijze en op dezelfde locatie voortgezet, terwijl het grootste deel van het personeel werkzaam bleef in de onderneming. Volgens de kantonrechter was de identiteit van de onderneming behouden en was de verkrijger verplicht alle personeelsleden in dienst te nemen. De verkrijger had geweigerd een deel van het betrokken personeel over te nemen.

Send this to a friend