Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

16-05-2012

Ouderlijke woningoverdracht kan!

Ouderlijke woningoverdracht kan!

Estateplanningsadvies ouderlijke woning toch niet helemaal de nek omgedraaid
Twee jaar na dato is er toch nog overgangsrecht gekomen voor een veel toegepaste vorm van estate planning met de ouderlijke woning. Het gaat om gevallen waarin ouders voor hun kinderen erfbelasting wilden besparen door hun woning onder een recht van vruchtgebruik over te dragen aan de kinderen.

Vóór 2010 konden ouders voor hun kinderen erfbelasting (toen nog successierecht) besparen door hun woning te verkopen of te schenken aan hun kinderen onder de voorwaarde dat zij zelf deze woning mochten bewonen tot hun overlijden of een eerdere verhuizing. In dat geval hoefden de kinderen geen erfbelasting te betalen over de waardestijging vanaf de verkoop of schenking tot het moment van het overlijden van de ouders.

Wetswijziging
Op 1 januari 2010 vond echter zonder overgangsrecht een wijziging in de regelgeving plaats. Sindsdien moeten de erfgenamen bij het overlijden van de ouders erfbelasting betalen over de (vaak) hogere waarde op de overlijdensdatum. Hierdoor moeten zij ineens veel meer erfbelasting betalen.

Toch tegemoetkoming
Als tegemoetkoming keurt de staatssecretaris nu toch nog goed dat in deze situatie alleen de waarde van de woning op het moment van de overdracht plus de waardestijging van 1 januari 2010 tot de overlijdensdatum belast is. Hierdoor wordt een waardestijging tussen het moment van de overdracht van de woning en 1 januari 2010 niet meegenomen voor de heffing van erfbelasting. Het overgangsrecht geldt alleen voor situaties die zijn ontstaan door een overdracht van de woning vóór 1 januari 2010. In verband met de ongunstige fiscale behandeling per 1 januari 2010 is het vruchtgebruik in sommige gevallen omgezet in huur. Ook voor die situaties geldt het overgangsrecht. Het beleidsbesluit met de overgangsregeling wordt waarschijnlijk medio 2012 gepubliceerd. Heeft u vragen over uw situatie? Neem contact met ons op.

Send this to a friend