Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

24-05-2012

Op de wenken bediend

Op de wenken bediend

Definitieve tekst Lenteakkoord gepubliceerd

Vanochtend nog een stuk op de site over de wens om informatie en warempel we worden op de wenken bediend, Je zou er bijna iets van gaan denken.

Vandaag is de definitieve tekst van het Lenteakkoord gepubliceerd. Dit akkoord, waarvan conceptversies al eerder uitlekten in de media, wordt vandaag in het kader van de Voorjaarsnota gepresenteerd. Naar verwachting worden op korte termijn ook de wetsvoorstellen gepubliceerd waarin de maatregelen van het Lenteakkoord in detail worden uitgewerkt.

Het Lenteakkoord, ook wel Wandelgangenakkoord, Kunduz-akkoord of Crisisakkoord genoemd, is eind april 2012 bereikt door VVD, CDA, D66, GroenLinks en Christen Unie. Het RB heeft van het ministerie van Financiën begrepen dat het akkoord gedeeltelijk in het Belastingplan 2013 zal worden opgenomen dat wordt gepresenteerd op Prinsjesdag, maar dat enkele maatregelen al vóór september 2012 zullen worden uitgewerkt in tussentijds ingediende wetsvoorstellen.

Enkele belangrijke maatregelen uit het akkoord zijn:

 • verhoging btw-tarief van 19% naar 21% in oktober 2012, met een terugsluis via verhoging van de heffingskortingen en tarieven in de loon- en inkomstenbelasting vanaf 2013

 • afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer vanaf 2013, dit geldt voor zowel auto’s als openbaar vervoer maar niet voor fietsen

 • afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke reiskosten vanaf 2014, ook dit geldt voor zowel auto’s als openbaar vervoer

 • verhoging percentage forfaitaire ruimte werkkostenregeling van 1,4% naar 1,6% in 2013 en naar 2,1% in 2014; hiermee kunnen kosten voor woon-werkverkeer en zakelijke reizen toch in zekere mate onbelast worden vergoed ten laste van de forfaitaire ruimte

 • woon-werkkilometers met auto’s van de zaak zijn vanaf 2013 privégebruik, dus belast

 • handhaving verlaagd tarief overdrachtsbelasting van 2% voor woningen na 1 juli 2012

 • rente nieuwe hypotheken alleen aftrekbaar indien lening in 30 jaar volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost vanaf 2013; voor bestaande hypotheken blijft de renteaftrek ongewijzigd bestaan met inachtneming van de beperkte aftrekperiode van 30 jaar

 • introductie van een verhuurdersbelasting per 1 januari 2013

 • stapsgewijze verhoging van de pensioenleeftijd vanaf 2013

 • beëindiging beschikbare budgetten voor ‘doorwerkbonussen’ (vitaliteitspakket) in 2013

 • last WW-uitkeringen vanaf 2014 gedurende de eerste zes maanden voor werkgevers, in 2013 tijdelijk hogere WW-premie voor werkgevers

 • beperking aftrek deelnemingsrente

 • voorgenomen verhoging griffierechten gaat niet door

Send this to a friend