Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

15-04-2013

Ook niet-ondernemer kan onderdeel zijn van fiscale eenheid btw

Ook niet-ondernemer kan onderdeel zijn van fiscale eenheid btw

Omzetbelasting en Fiscale eenheid
Het Hof van Justitie EU heeft in een recent arrest gezegd, dat een fiscale eenheid voor de omzetbelasting ook niet-ondernemers kan omvatten. Op grond van dat arrest is het mogelijk dat bijvoorbeeld een holding, die zelf geen ondernemer voor de omzetbelasting is omdat zij geen economische activiteiten heeft, deel uitmaakt van een fiscale eenheid.

Europese wetgeving
De Europese btw-richtlijn bepaald dat iedereen, die zelfstandig een economische activiteit verricht, belastingplichtig is voor de omzetbelasting. De btw-richtlijn geeft de lidstaten de mogelijkheid om personen die juridisch zelfstandig, maar die financieel, economisch en organisatorisch nauw verbonden zijn, als één belastingplichtige aan te merken. Dat is de zogenaamde fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Over de vraag of ook niet belastingplichtigen in een fiscale eenheid kunnen worden opgenomen heeft lang onduidelijkheid bestaan.

De duidelijkheid is gegeven in een procedure die de Europese Commisssie tegen Ierland heeft aangespannen. Ierland stelt aan een fiscale eenheid voor de omzetbelasting de eis dat ten minste één van de daarbij betrokken personen belastingplichtig moet zijn. De Europese Commissie is van mening dat personen die niet btw-plichtig zijn niet in een fiscale eenheid kunnen worden opgenomen en spande een procedure aan omdat Ierland de nationale regelgeving niet wilde aanpassen. Het Hof van Justitie EU is van oordeel dat volgens de tekst van de richtlijnbepaling niet de eis wordt gesteld dat alle personen die deel uitmaken van een fiscale eenheid zelf de hoedanigheid van belastingplichtige hebben. De Nederlandse wettekst staat een fiscale eenheid alleen toe tussen ondernemers.

Send this to a friend