Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

15-02-2011

Onzorgvuldigheid en kostenvergoeding.

Onzorgvuldigheid en kostenvergoeding.

De ontvanger heeft niet de bevoegdheid om een eenmaal verstrekte betalingskorting in te trekken

Uitspraak Rechtbank Haarlem MK, 27 januari 2011, nr. AWB 09/3754

Casus
Belanghebbende, BV X, heeft een gebroken boekjaar. BV X betaalt de gehele aan haar opgelegde voorlopige aanslag VPB van € 201.849 in één bedrag. Omdat BV X de aanslag betaalt voor de eerste vervaltermijn wordt haar een betalingskorting van € 11.985 verstrekt. De ontvanger trekt bij beschikking van 6 augustus 2007 de verleende betalingskorting in, en stelt de betalingskorting vast op nihil. Door een fout in het rekenprogramma heeft er bij gebroken boekjaren een onjuiste berekening van de betalingskorting plaatsgevonden bij het opleggen van voorlopige aanslagen VPB. BVX tekent beroep aan tegen de voornoemde beschikking.

Rechtbank Haarlem vernietigt de beschikking.
De rechtbank geeft daartoe aan dat het legaliteitsbeginsel meebrengt dat voor de mogelijkheid om een eenmaal vastgestelde beschikking in het nadeel van de belastingplichtige te herzien een expliciete wettelijke grondslag nodig is. Dit geldt ook als een toegekende betalingskorting berust op een voor de belastingplichtige kenbare fout waar geen bewuste standpuntbepaling van de ontvanger aan ten grondslag ligt. Vervolgens oordeelt de rechtbank dat BV X recht heeft op een vergoeding van de werkelijke proceskosten. Met het afgeven van de beschikking, neemt de ontvanger een standpunt in waarvan op dat moment duidelijk is,  dat het in een daartegen ingestelde procedure geen stand zal kunnen houden. Door zijn ernstig onzorgvuldig handelen dwingt de ontvanger bv X kosten te maken die niet voor rekening van BV behoren te komen. De rechtbank kent BV X een integrale proceskostenvergoeding toe van € 6950.

Send this to a friend