Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

15-07-2014

Ontwerpbesluit aftrekbare kosten transitievergoeding

Ontwerpbesluit aftrekbare kosten transitievergoeding

Per 1 juli 2015 wordt de transitievergoeding ingevoerd. Dat is een vergoeding die de werkgever bij ontslag moet betalen aan de werknemer. Vooruitlopend op deze invoering heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een conceptbesluit gepubliceerd over de kosten die op de transitievergoeding in mindering mogen worden gebracht. Het gaat om zogenaamde transitiekosten en inzetbaarheidskosten. Deze mogen in mindering gebracht worden als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De werknemer moet voordat de kosten zijn gemaakt schriftelijk instemmen met het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding, tenzij de kosten voortvloeien uit de werkgever bindende afspraken met werknemers of verenigingen van werknemers.

Send this to a friend