Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

21-03-2014

Ontslag wegens overtreding veiligheidsvoorschriften

Ontslag wegens overtreding veiligheidsvoorschriften

Een werkgever verzocht de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een procesoperator wegens overtreding van het veiligheidsbeleid. Binnen het bedrijf van de werkgever wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. De procesoperators zijn verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften. Het melden van veiligheidsincidenten vormt onderdeel van het veiligheidsbeleid. Het lekken van vloeistoffen is een veiligheidsincident dat gemeld dient te worden. De procesoperator werd verweten dat hij geen melding had gemaakt van het lekken van vloeistof en van het niet melden van het door een directe collega aanpassen van de administratie om te verdoezelen dat er een omvangrijke vloeistoflekkage was geweest. De collega die verantwoordelijk was voor de lekkage en de aanpassing van de administratie werd op staande voet ontslagen.

De kantonrechter was van oordeel dat er geen dringende reden was voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de procesoperator. Bij de beoordeling van de vraag of er een dringende reden was hield de kantonrechter rekening met de wijze waarop de werknemer heeft gefunctioneerd en met zijn persoonlijke omstandigheden zoals zijn leeftijd en de gevolgen van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden. Er was een verschil in verwijtbaarheid van de incidenten tussen deze werknemer en de direct verantwoordelijke werknemer.

Wel was het vertrouwen van de werkgever in de werknemer zodanig geschonden dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk was. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 april 2014 zonder toekenning van een vergoeding.

Send this to a friend