Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

24-12-2012

Ondernemers en aftrekposten

Ondernemers en aftrekposten

Ondernemers en aftrekposten
Tenzij je ondernemer bent in de horeca, drankenhandel of kerstbomen is vandaag een beetje een verloren dag. Het personeel is er niet, de telefoon is stil, de mailbox leeg, gevolg is dan maar een opruim- en regeldagje. Maar beter nog: de ideale dag om nog eens een aantal aftrekposten te realiseren. Volgende week maandag hebben we nog zo'n dag, doen we het 2e rondje rondom de laatste aftrek.

Vorm een herinvesteringsreserve
Als u met de verkoop van een bedrijfsmiddel een boekwinst maakt, kunt u belastingheffing uitstellen door de verkoopwinst te reserveren in een herinvesteringsreserve. U moet dan op de balansdatum en de jaren daarna wel een voornemen tot herinvesteren hebben. U hebt dan de tijd om te herinvesteren tot drie jaar na het jaar waarin de reserve is gevormd. Herinvesteert u niet binnen deze termijn, dan valt de herinvesteringsreserve vrij en is de boekwinst alsnog belast.
Een herinvesteringsreserve die in 2009 is gevormd, moet dus uiterlijk op 31 december 2012 zijn benut voor een nieuw bedrijfsmiddel om te voorkomen dat de reserve vrijvalt in de winst. Controleer daarom vóór 31 december 2012 of u nog moet investeren om belastingheffing over de vrijval van de herinvesteringsreserve te voorkomen.
Als er bijzondere omstandigheden zijn, kan de herinvesteringstermijn nog worden verlengd. Uw belastingadviseur kan u hierover informeren. De afboeking van de herinvesteringsreserve kan in beginsel plaatsvinden op elk willekeurig bedrijfsmiddel. Een uitzondering geldt voor een bedrijfsmiddel dat niet wordt afgeschreven of over een periode die langer is dan 10 jaar wordt afgeschreven, zoals een bedrijfspand. In dat geval geldt de aanvullende voorwaarde dat bij het vervangende bedrijfspand sprake moet zijn van het in economische zin vervullen van dezelfde functie. Bij de herinvesteringsreserve geldt de minimumboekwaarde-eis die inhoudt dat de boekwaarde van het geïnvesteerde bedrijfsmiddel (of de som van de boekwaarden) na afboeking van de herinvesteringsreserve niet lager mag zijn dan de boekwaarde van het oude (verkochte) bedrijfsmiddel.

Willekeurige afschrijvingen
Startende ondernemers kunnen over hun investeringen tot een maximum van € 306.931 willekeurig afschrijven. Als de startende ondernemer dat wenst, kan hij in één keer tot op de restwaarde afschrijven. Bij bedrijfspanden kan in één keer tot op de ’bodemwaarde’ worden afgeschreven. De bodemwaarde van een bedrijfspand in eigen gebruik bedraagt 50% van de WOZ-waarde. Als door de forse afschrijving een verlies ontstaat, kan dit worden verrekend met positieve inkomsten van box 1 in de vorige drie jaren. Ook kan het zijn dat door een optimale willekeurige afschrijving recht ontstaat op een middelingsteruggave.
Let er wel op dat door deze afschrijvingen het recht op zelfstandigenaftrek kan vervallen in de situatie dat verlies wordt geleden. Ook leidt de MKB-winstvrijstelling in het geval van verlies tot een verlaging van het verlies.

Investeringsaftrek
Investeringen in bedrijfsmiddelen van minimaal € 450, leidend tot een totaal investeringsbedrag van meer dan € 2.300, kunnen in aanmerking komen voor de (kleinschaligheids)investeringsaftrek. Optimaliseer uw aftrek door goed te kijken naar zowel het tijdstip als de hoogte van de investeringen.
Als het totale investeringsbedrag in 2012 hoger is dan € 306.931 is geen aftrek meer mogelijk. De investeringsaftrek geldt ook voor zeer zuinige personenauto's en nulemissieauto's (elektrische auto).
Bij een samenwerkingsverband moeten de investeringen worden samengeteld om de aftrek per ondernemer vast te stellen. Als een bedrijfsmiddel waarvoor investeringsaftrek is verkregen binnen vijf jaar wordt vervreemd, moet een desinvesteringsbijtelling worden gedaan. De desinvestering moet dan wel meer dan € 2.300 bedragen. Ga na of investering in 2012 nog raadzaam is of uitstel tot investering in 2013 verstandiger is.

Morgen en overmorgen is het Kerstmis en de tijd van bezinning en mededogen, kortom de aangewezen dagen om aan schenkingen te denken. Check dus de komende Kerstdagen onze site voor de tips en tricks rondom schenkingen.

Send this to a friend