Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

31-12-2012

Ondernemers en aftrekposten deel 2

Ondernemers en aftrekposten deel 2

Ondernemers en aftrekposten deel 2
Vorige week maandag ook al zo'n gevoel van een verloren dag, nu weer een dag tussen weekend en feestjes in. Laten we vandaag maar een "last minute afrtrekpostenbeleving" invoeren voor de afsluiting van het jaar 2012. Zo zie je maar weer; er bestaan geen verloren dagen.

Benut mogelijkheden om de winst te verlagen
Elke ondernemer kan op een relatief eenvoudige manier zijn winst verlagen door kritisch naar zijn balans te kijken. Vaak is het mogelijk een voorziening voor verwachte uitgaven te vormen of kan een vordering worden afgewaardeerd die onvolwaardig is geworden. Wellicht staan er nog incourante aandelen op de balans die kunnen worden afgewaardeerd of ligt er incourante voorraad in het magazijn. Als een voorziening niet mogelijk is, kan het vormen van een kostenegalisatiereserve soms nog mogelijk zijn. Deze reserve is bijvoorbeeld mogelijk voor groot onderhoud van een pand.

Mkb-winstvrijstelling gaat naar 14%
De mkb-winstvrijstelling wordt vanaf 1 januari 2013 verhoogd van 12% naar 14% zodat een hoger bedrag aan winst niet wordt belast met inkomstenbelasting. Het is daarom de moeite waard om te kijken of binnen de fiscale mogelijkheden winst kan worden uitgesteld tot 2013. In een verliessituatie verlaagt de mkb-winstvrijstelling het verlies waardoor een lager bedrag overblijft om te verrekenen met winsten uit andere jaren.

Geef een (zakelijke) beloning aan uw meewerkende partner
Wat doet u zakelijk met de meest gewaardeerde kracht in uw onderneming?

Als uw partner meewerkt in uw IB-onderneming is het mogelijk een reële arbeidsbeloning aan uw partner toe te kennen. Deze vergoeding kunt u ten laste brengen van de winst. Bij de partner is de vergoeding belast. Als u voor de inkomstenbelasting in het toptarief (52%) valt, kan een flink progressievoordeel worden behaald. Zeker als uw partner geen of slechts geringe andere inkomsten in box 1 heeft. Er gelden wel een paar voorwaarden. Zo moet het bedrag van de beloning minimaal € 5.000 bedragen en moet u het bedrag periodiek aan uw partner betalen.
Een beloning die lager is dan € 5.000 is niet aftrekbaar van de winst en niet belastbaar bij de partner. Als u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd, mag de beloning zelfs schuldig worden gebleven.

Een andere mogelijkheid in verband met de arbeid van uw partner, is het claimen van de meewerkaftrek. Deze faciliteit wordt toegepast binnen de aangifte inkomstenbelasting en bedraagt minimaal 1,25% en maximaal 4% van de winst. Uw partner wordt in dit geval niet belast voor de aftrek. De aftrek kan worden toegepast als de partner minimaal 525 uur in uw onderneming werkt zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen. Daarnaast moet u zelf recht hebben op de zelfstandigenaftrek.

Een andere mogelijkheid is om met uw partner een vof of een maatschap aan te gaan. Als uw partner als ondernemer kan worden aangemerkt, kan uw partner ook de mkb-winstvrijstelling verkrijgen.

Betaal de premie voor een lijfrente op tijd
Een lijfrentepremie moet uiterlijk op 31 december 2012 zijn betaald, wil die nog tot aftrek kunnen komen in 2012. De aftrek is in eerste instantie beperkt tot de zogenoemde jaarruimte maar kan eventueel worden verhoogd als in voorgaande jaren de jaarruimte niet volledig is benut. Dit wordt de reserveringsruimte genoemd. Bij de reserveringsruimte wordt gekeken naar het pensioentekort van de 7 jaren voorafgaand aan 2012.

Wij wensen u een mooie afsluiting van een roerig jaar 2012 en een in alle opzichten zeer voorspoedig, gezond, succesvol en fiscaal vriendelijk 2013!

Send this to a friend