Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

13-05-2013

Onderbreking carrière leidt tot einde 30%-regeling

Onderbreking carrière leidt tot einde 30%-regeling

Onderbreking dienstverband en 30% regeling
De extra kosten van verblijf buiten het land van herkomst kunnen onbelast worden vergoed.
Bij gebruik van de 30%-regeling mag 30% van de totale bruto beloning onbelast worden betaald als vergoeding voor deze kosten. De 30%-regeling geldt op verzoek en onder voorwaarden voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken over een deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars is.

De zaak
Een uit het buitenland afkomstige werkneemster, die recht had op toepassing van de 30%-regeling, werkte vanaf januari 2009 in Nederland. De werkneemster nam per september 2009 ontslag om verder te studeren. Met ingang van 1 juli 2010, na afronding van de vervolgstudie, ging zij weer aan het werk bij een andere werkgever. De vraag was of bij deze nieuwe dienstbetrekking de 30%-regeling kon worden toegepast.

Arrest Hof Amsterdam
Hof Amsterdam is van oordeel dat dit niet het geval is. Volgens de tekst van de regeling is voortzetting van de 30%-regeling mogelijk bij wisseling van werkgever gedurende de looptijd, als de periode tussen het einde van de eerste baan en het begin van de tweede baan niet langer is dan drie maanden.
De gedachte daarachter is dat als het langer duurt om een nieuwe baan te vinden, de deskundigheid van de werknemer kennelijk niet zo schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Onderbreking van een dienstbetrekking voor het volgen van een studie leidt er volgens het hof niet toe dat de periode van drie maanden wordt verlengd.

Send this to a friend