Toggle navigation

Contact

Bel onze adviseurs
020 - 344 59 00,
of e-mail ons geheel
vrijblijvend
info@koppeladvies.nl

Geschreven door:
Marijn Bitter

07-10-2011

Nieuwe renteregeling belastingplan 2012

Nieuwe renteregeling belastingplan 2012

In het Belastingplan 2012 introduceert het kabinet een nieuwe renteregeling. Er zal gesproken worden van belastingrente in plaats van heffingsrente.

De heffingsrente wordt per 2013 ‘belastingrente’ genoemd en de startdatum van de berekening verschuift voor de IB en Vpb van 1 januari naar 1 juli na afloop van het belastingjaar. Er wordt pas rente vergoed bij overschrijding van de driemaandstermijn . De rentevergoeding wordt berekend vanaf het moment dat de belastingaanslag opgelegd had moeten zijn tot zes weken na de dagtekening van de aanslag. Voor belastingaanslagen met een uit te betalen bedrag die overeenkomstig een verzoek van de belanghebbende worden vastgesteld, geldt een afdoeningstermijn van acht weken. In deze gevallen geldt dat de renteperiode niet eerder kan aanvangen dan zes maanden na afloop van het belastingjaar. Geen rente wordt vergoed als de belastingaanslag na bezwaar of een gerechtelijke procedure wordt verminderd of vernietigd. De rente wordt ook berekend over de betalingstermijn van de belastingaanslag, de renteperiode eindigt op de vervaldag van die betalingstermijn.

De invorderingsrente houdt dezelfde naam en heeft betrekking op het feitelijk te laat betalen aan de Belastingdienst van een belastingaanslag en de daadwerkelijke uitbetaling door de Belastingdienst van een belastingteruggaaf. Bij bepaalde aangiftebelastingen (onder andere LB, OB en overdrachtsbelasting) wordt ook rente in rekening gebracht als de verschuldigde belasting te laat is betaald, maar wel vóórdat een naheffingsaanslag wordt opgelegd. Er kan echter geen rente in rekening worden gebracht als de verschuldigde belasting weliswaar te laat, maar binnen de driemaandentermijn (na afloop van het desbetreffende kalender- of boekjaar) voor een vrijwillige verbetering is betaald. Een en ander komt erop neer dat rente voor te laat betaalde aangiftebelastingen alleen dan in rekening wordt gebracht indien de betaling meer dan drie maanden na afloop van het desbetreffende kalenderjaar heeft plaatsgevonden.

Voor de hoogte van het rentepercentage wordt de wettelijke rente gehanteerd zoals deze geldt voor niet-handelstransacties. De wettelijke rente bedraagt op dit moment 4% en is dus hoger dan de nu geldende heffings- en invorderingrente (3% voor het vierde kwartaal van 2011). Ook wordt de wettelijke rente, anders dan de heffings- en invorderingrente, niet per kwartaal vastgesteld.

De rente zal voor de vennootschapsbelasting bij een gebroken boekjaar worden berekend vanaf de eerste dag van de zevende maand na afloop van het boekjaar.

In de nieuwe renteregeling zal de ontvanger geen rente meer vergoeden over een terugbetaling bij herziening of vermindering van een reeds betaalde belastingaanslag.

Het vragen om uitstel van betaling (hetgeen vrijwel altijd wordt verleend) in afwachting van de uitkomst van een herzieningsverzoek of bezwaarprocedure is dus in de nieuwe situatie aan te bevelen. In het incidentele geval dat de belanghebbende na een verzoek daartoe geen uitstel van betaling heeft gekregen en eveneens in het gelijk wordt gesteld, zal rente nog wel worden vergoed. Vanaf 2013 zal ook de ontvanger rente vergoeden als hij te lang doet over de uitbetaling van een belastingteruggaaf.

Bron: fiscaaltotaal
 

Send this to a friend